Bohumil Kubišta: Svatý Šebestián

Snad žádný český představitel českého moderního umění nebyl stíhán tak tragickým osudem jako Bohumil Kubišta. Žil v neustálé bídě a zemřel v pouhých 34 letech na španělskou chřipku. Přesto je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů české předválečné avantgardy. O životě malíře vypovídá i jeho obraz z roku 1912, Svatý Šebestián, jenž je zde vyobrazen v roli umělce-mučedníka. Jedná se o jakýsi jeho fiktivní autoportrét malíře nepochopeného veřejností i kritikou. Dílo nese všechny znaky kubistické estetiky, které se mísí s vlivy expresionismu.

Bohumil Kubišta (1884-1918) byl nesmírně racionálně založen. Své obrazy propočítával, velice precizně komponoval, snažil se dosáhnout určité stavebnosti. Svatý Šebestián, jedno z jeho vrcholných děl, je založené na geometrické kompozici. Barevnost zde tlumí do monochronního ladění, kontrast hnědavé barvy v různých tónech doplňují odstíny zelené. O inspiraci dílem Pabla Picassa a dalších detailech díla i o životě Bohumila Kubišty pohovoří kurátorka Rea Michalová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Svatý Šebestián
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Svatý Šebestián

Rea Michalová je kurátorkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na české moderní a současné umění. Je autorkou knižních publikací, textů do katalogů výstav současného umění a řady článků v odborném tisku, kurátorkou mnoha výstav. Členka Association internationale des critiques d’art (AICA), Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Uměleckohistorické společnosti v českých zemích a Spolku výtvarných umělců Mánes.

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 5. února. Kurátorka Sbírky moderního umění NG v Praze Jitka Šosová tentokrát představí Autoportrét v zimním šatě od Jindřicha Pruchy. Všechny předešlé díly naleznete zde.