Jesenické muzeum se věnuje honu na čarodějnice

Jeseník – Mučicími nástroji, které si mohou návštěvníci i vyzkoušet, nebo filmem promítaným do mlhy přibližuje čarodějnické procesy na Jesenicku nová stálá expozice ve Vlastivědném muzeu. Vznikla ve zrekonstruovaném sklepení Vodní tvrze.

„Zpracováním jednoho z nejvýznamnějších témat jesenického regionu splatili historici dluh veřejnosti,“ tvrdí ředitelka Vlastivědného muzea Veronika Rybová. Základem expozice se staly autentické dokumenty ze 17. století přivezené z vratislavských archivů. Soudní procesy s údajnými čarodějnicemi se dočkaly v muzejní instalaci zpracování vůbec poprvé.

V letech 1622–1684 stanulo před inkvizičním tribunálem na 250 osob z tehdejšího Jesenicka. V polských archivech historici našli jejich autentické výpovědi a mučením vynucená přiznání u soudu. Ruční opisy dokumentů si mohou návštěvníci v muzeu prohlédnout.

Video Reportáž Andrey Švubové
video

Reportáž Andrey Švubové

První historicky doloženou čarodějnicí na Jesenicku byla Barbora Shmiedová, kterou manžel na smrtelné posteli označil za ďáblovu služebnici. „Dobytek začarovala, také čarodějnické máslo dělala a jako neviditelná lidem do sklepů vnikala a o mléko obírala,“ stojí v protokolu z roku 1622. Příběh Barbory Schmiedové si mohou lidé nejen přečíst, ale i ho zhlédnout – díky filmu, který je prostřednictvím technologie FogScreen promítán do mlhy. Čarodějnici ztvárnila herečka šumperského divadla Bohdana Pavlíková.

„Jsme prvním muzeem v Česku, které toto zařízení užívá ve své stálé expozici. Celkový prožitek to velmi umocňuje,“ vysvětlila ředitelka muzea. Během prohlídky mohou návštěvníci využít i další moderní techniku, například audioprůvodce nebo dotykové displeje s podrobnějšími informacemi. Nechybějí ani repliky mučicích nástrojů, některé si mohou zájemci vyzkoušet. Uvidí například masku hanby, kovový roubík nebo takzvané housličky, což je dřevěná konstrukce, kterou měly kolem krku nasazenou čarodějnice při průvodu městem.

Z expozice o čarodějnických procesech ve Vlastivědném muzeu Jesenicka
Z expozice o čarodějnických procesech ve Vlastivědném muzeu Jesenicka

Myšlenkou na vytvoření expozice se muzeum začalo zabývat před několika lety. Samotné práce trvaly zhruba půl roku. Náklady ve výši osmi milionů korun hradil Olomoucký kraj, který je zřizovatelem instituce. Od nové expozice si muzeum slibuje zvýšení návštěvnosti. Další expozice v Olomouckém kraji věnovaná čarodějinickým procesům v Geschaderově domě v Šumperku se těší velkému zájmu.