Paul Cézanne: Dům v Aix-en-Provence

Naše kroky za slavnými výtvarnými díly tentokrát směřují opět do Sbírky francouzského umění 19. a 20. století ve Veletržním paláci. Zaměříme se na obraz Dům v Aix-en-Provence slavného malíře a gurua začátku minulého století Paula Cézanna. Umělec zde vyobrazil venkovskou usedlost své rodiny, kterou užívala jako letní rezidenci. Právě v tomto domě, v němž lze v současnosti vidět i Cézannovy nejranější práce, se také před svou rodinou ukrýval. O důvodech a třeba i o tom, proč je dům vymalován lehce nakřivo či z jakého důvodu vypadají některé části plátna jako nedokončené, pohovoří kurátorka Monika Sybolová.

Monika Sybolová je od roku 1993 externí lektorkou Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze a od roku 2000 kurátorkou pro edukační činnost. Realizovala doprovodné programy k velkým výstavám NG jako Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách a Julius Mařák a jeho žáci. Při dalších výstavách, jako byly Václav Brožík, František Ženíšek, Emil Filla, Mikoláš Aleš, Otakar Lebeda, Piepenhagenové a Joža Uprka, vytvářela v týmu celý doprovodný program včetně interaktivních prostor a pracovních listů. Připravuje vzdělávací programy pro střední školy ve stálých expozicích NG. Specializuje se na dospělé návštěvníky a organizuje Letní týdenní krajinářské dílny pro studenty a dospělé a Jednodenní plenéry.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Dům v Aix-en-Provence
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Dům v Aix-en-Provence

Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 26. února. Zůstaneme u francouzského umění, tématem bude dílo Gustava Courbeta Žena s kvítím na klobouku. Všechny předešlé díly naleznete zde.