Jan Kupecký: Podobizna Františky Hedviky Wussinové

Velikán české barokní malby Jan Kupecký byl jedním z nejvýznamnějších malířů specializovaných na portrét v prostředí střední Evropy. Národní galerie v Praze se pyšní nejen umělcovým autoportrétem, který jsme si již představili v jednom z minulých dílů, ale i půvabnou Podobiznou Františky Hedviky Wussinové z roku 1716. Elegantní, uhlazená malba třináctileté dívky vznikla pravděpodobně u příležitosti jejího biřmování.

Vrcholem tvorby Jana Kupeckého (1666-1740) je období jeho pobytu ve Vídni a následně v Norimberku, kde se věnoval právě portrétní malbě. Vytvořil portréty císaře Karla VI., vojevůdce Evžena Savojského nebo cara Petra Velikého. Jan Kupecký dokázal spojit eleganci a rafinovanost francouzské portrétní tvorby spolu s věcností a přesností holandských mistrů, zároveň ale zachoval přirozenost portrétovaného člověka. Podrobnosti o osobnosti Jana Kupeckého i Františce Hedvice Wussinové, kterou promítl na své plátno, napoví kurátorka Andrea Rousová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Podobizna Františky Hedviky Wussinové
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Podobizna Františky Hedviky Wussinové

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 3. června. Společně s kurátorkou Kristýnou Brožovou se podíváme na dílo Vojtěcha Hynaise s názvem Zima. Všechny předešlé díly naleznete zde.