Do Století dítěte patří i čeští designéři

New York - Na výstavě v newyorském Muzeu moderního umění (MoMA) věnované designu pro děti ve 20. století je zastoupeno i několik českých výtvarníků. Století dítěte: rosteme s designem, 1900-2000 zahrnuje mezi jinými exponáty od Ladislava Sutnara, Minky Podhajské nebo Josefa Lady.

Podle kurátorů „výstava spojuje oblasti dosud málo zastoupené v dějinách designu, které jsou navíc posuzovány odděleně, jako je školní architektura, oblečení pro děti, hřiště, hračky a hry, dětské nemocnice, školky, nábytek a knihy“.

Titulním obrázkem projektu jsou dřevěné stavební kostky Ladislava Sutnara a Sutnar je také podle ředitelky newyorského Českého centra Pavly Niklové nejpočetněji zastoupeným autorem. Příchod modernismu začátkem 20. století, který přinesl velké změny v přístupu k dětem, zastupuje tvorba Minky Podhajské a Jaroslava Horejce.

Meziválečné období odrážejí díla Václava Špály a Josefa Lady, zatímco v sekci věnované roli dítěte v propagandě politických režimů jsou uváděny filmy Hermíny Týrlové Vzpoura hraček a Zuzany Justmanové Hlasy dětí. V sekci zaměřené na obnovu po druhé světové válce a příliv produktů určených dětem jsou vystaveny hračky Libuše Niklové a promítá se Kybernetická babička Jiřího Trnky.

Stavební kostky od Ladislava Sutnara (1940-43)
Stavební kostky od Ladislava Sutnara (1940-43)

Výstava nabízí přes 500 exponátů. Přes polovinu tvoří zápůjčky z USA i ze zahraničí, včetně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. K vidění v MoMA budou do 5. listopadu, prohlédnout exponáty si ale zájemci mohou i na stránkách muzea