Peter Paul Rubens: Umučení sv. Tomáše, Sv. Augustin

Malostranský klášter v roce 1637. V době, kdy v Evropě panovala třicetiletá válka, byla situace v Praze o to nepříznivější, že doznívalo stavovské povstání. V Obnoveném zřízení zemském z roku 1627 bylo katolictví uznáno jako jediná víra, období náboženské svobody, které panovalo za císaře Rudolfa II., bylo definitivně za námi. Praha navíc již nebyla Mekkou umělců, jako tomu bylo za doby rudolfinské. A právě v této době si malostranští augustiniáni objednali nové oltářní obrazy.

Jan Svitavský se tehdy rozhodl svěřit tento úkol do rukou nejdůležitějšího mistra vlámské barokní malby Petera Paula Rubense. První plátno ukazuje Umučení sv. Tomáše na misijní cestě do Indie, druhé sv. Augustina, jak při procházce potkává malého hocha, jenž chce přelít pomocí mušle celé moře. Jakou analogii v tom světec spatřoval i to, proč vzácná Rubensova plátna málem shořela, prozradí kurátorka Olga Kotková.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Umučení sv. Tomáše, Sv. Augustin
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Umučení sv. Tomáše, Sv. Augustin

Olga Kotková, kurátorka Sbírky starého evropského umění, se odborně zabývá německým, nizozemským a vlámským uměním 14.-17. století. K této tematické oblasti dosud publikovala asi stovku příspěvků. V poslední době připravila např. výstavu Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506-2006 (Praha, NG, 2006) či Roelandt Savery: Malíř ve službách císaře Rudolfa II. (Praha, NG, 2010-2011).

Národní galerie nikdy nezavírá, a proto vás již v neděli 19. srpna čeká její další pokračování. Kurátorka Hana Seifertová pohovoří o dílech Zátiší s knihami a lebkou – Vanitas a Zátiší – Vanitas, jejichž autorem je Jan Davidsz de Heem. Všechny předešlé díly naleznete zde.