Přednáška z UK: Tajemství mayské civilizace

Jak to vlastně je s tím koncem světa? Pravda se ukáže koncem prosince, mayské předpovědi se ale už teď věnuje cyklus přednášek z Univerzity Karlovy Mayové: Pravda a mýtus o konci světa, který web ČT24 přenáší živě. 19.11. od 18:00 přednášela docentka Markéta Křížová. Záznam jejího příspěvku Tajemství mayské civilizace: Vzestupy, pády a konec světa je k dispozici v tomto článku.  

Zdroj: ISIFA Autor: Science Photo Library/Pasquale Sorrentino

Anotace: Přednáška umožnila nahlédnout do každodenního života, kultury a náboženských představ Mayů v období jejich největšího rozkvětu. Ukázala, jaké rysy mayské kultury byly zcela výjimečné a jaké naopak vycházely z širšího kontextu vývoje dávných civilizací Mexika a Střední Ameriky.

Video Univerzita Karlova on-line - Mayové: Pravda a mýtus o konci světa
video

Univerzita Karlova on-line - Mayové: Pravda a mýtus o konci světa

MARKÉTA KŘÍŽOVÁ (* 1974) vystudovala etnologii a historii na FF UK, působí jako docentka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Zabývá se indiánskými kulturami Nového světa a koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel a Evropanů, formování synkretických kultur na území Nového světa a také dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama. Vydala odborné monografie Ideální město v divočině (2007, věnovaná katolickým a protestantským misiím na americkém území) a The strength and sinews of this western world… (2008, analyzuje problém moderního otroctví); a popularizační knihy Aztékové (2005), Inkové (2006), Mayové (2011), Haiti (2009) a Nikaragua (2011). Připravuje publikaci věnovanou problematice moderního otroctví.

Kde a kdy: Karolinum Univerzity Karlovy, 19. listopadu v 18:00

Následuje: 6. prosince promluví Zdeněk Vojtíšek mimo jiné o přírodních národech a strachu z neznáma v přednášce Je víra v konec světa pouhou oblíbenou lidskou zábavou?.

Poslechněte si předchozí přednášku filozofa Jana Sokola.