Mloci v nás a po nás potopa

Uherské Hradiště - Válka s mloky - utopický román Karla Čapka o vzrůstajícím ohrožení lidstva. V polovině 30. let minulého století, kdy knihu vydal, jím bylo nebezpečí fašismu. A dnes? Ve Slováckém divadle Čapkův příběh zasadili do nedávné minulosti, do velkých záplav, které chápou jako „odplatu“ přírody.

Inscenačním rámem Války s mloky na uherskohradišťské scéně je 13. červenec 1997, kdy se Slovácko „proměnilo v jedno velké jezero“. Svět tonoucí v potopě je přece také dílem lidstva a příroda umí lidem oplácet velmi krutě, vysvětlují tvůrci, jak došli zrovna k této paralele.

Čapkův román varoval proti rozpínavosti fašismu a odlidštění společnosti. „Přemýšleli jsme, k čemu to přirovnat dnes,“ říká Dodo Gombár, který hru v Uherském Hradišti nastudoval. „Mám pocit, že příroda je občas už bezbranná a zmatená. Naznačuje lidstvu tuto zmatenost různými možnostmi. Podle mě jsou záplavy jedním z těchto výkřiků. Měl jsem dojem, že extrém zakódovaný v Čapkově románu je zakódovaný i v této události.“

Zásah „shůry“ v podobě záplav ukázal, jak nepromyšleně často konáme. Téma nenasytnosti a kořistnictví, lidské zpupnosti, jež nenalézá hranic a vede až k sebezáhubě, je tím, co Slovácké divadlo na Čapkově díle zaujalo. A ač vzniklo před osmdesáti lety, aktuální je stále.

Válka s mloky / Jiří Hejcman, David Vaculík a Jitka Josková
Válka s mloky / Jiří Hejcman, David Vaculík a Jitka Josková

Ve 30. letech byli „mloci“ ztotožněni se vzrůstajícím nacismem, v dnešní době můžeme nadno najít „mloky“ v nás samých - naše zaslepené a nedomyšlené počínání nás vede k další katastrofě, upozorňují tvůrci. Ať už je jím až násilné využívání lidských a přírodních zdrojů, nebo stále globálnější a mocnější zločinecké podsvětí prorůstající do ekonomického a politického systému…

Podobně jako Čapkův román i jeho uherskohradišťská adaptace ovšem staví toto těžké téma na žánrové lehkosti, komediálním ladění, satiričnosti a zábavnosti. Čímž jeho vyznění paradoxně ještě více vyniká.

Válka s mloky se do Slováckého divadla vrací po čtrnácti letech, v premiéře bude uvedena v sobotu 17. listopadu - tedy v den, který s „mločí“ tematikou nemálo souvisí. Do novinky programu se zapojil téměř celý herecký soubor, ve větších rolích Vladimír Doskočil, Jitka Josková, Monika Horká, Pavel Makus, Kamil Pulec a Zdeněk Trčálek.

Válka s mloky / Jitka Josková a Andrea Nakládalová
Válka s mloky / Jitka Josková a Andrea Nakládalová

Toho prý nasazení Války s mloky zpočátku příliš nenadchlo. „Říkal jsem si: Proč právě tenhle prvorepublikový, obstarožní kus? Velice jsem se ale mýlil. To očekávání katastrofy, ať už jakékoli, visí ve vzduchu pořád. Vůbec jsem si na začátku neuvědomoval, jak moc je ta hra aktuální,“ přiznává. Pokud se na „klasiku“ diváte obdobně odtažitě, máte možnost se také přesvědčit ve Slováckém divadle o opaku - první repríza je plánována hned na 19. listopadu.