Michael Leopold Willmann: Čtrnáct svatých pomocníků

Na rozdíl od svých současníků, kteří směřovali do Itálie, si Michael Leopold Willmann vybral Nizozemí. Okouzlení pracemi Rembrandtovými, van Dyckovými a Rubensovými přispělo k vytvoření svébytného stylu, který se vyznačuje emocionálně vyhrocenou dramatičností. V Praze se umělec neusadil pravděpodobně kvůli silné konkurenci Karla Škréty, s Čechami je ovšem spjatý prostřednictvím velkého množství zakázek, z řad šlechty byli objednavateli jeho děl především Nosticové, z církevních křižovníci s červenou hvězdou, strahovští premonstráti nebo cisterciáci. Právě s posledně jmenovanými souvisí i obraz Svaté rodiny a čtrnácti svatých pomocníků, jenž představí kurátorka Marcela Vondráčková.

Marcela Vondráčková je kurátorkou Sbírky starého umění. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1996), kde absolvovala i doktorské studium (2005). Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Čtrnáct svatých pomocníků
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Čtrnáct svatých pomocníků

Národní galerie nikdy nezavírá a výjimkou nebude ani druhá adventní neděle 9. prosince. Kurátorka Marcela Vondráčková představí plátno Narození sv. Václava od nejvýznamnějšího českého barokního malíře Karla Škréty. Všechny předešlé díly naleznete zde.