Znamení vertikál: Co je slezskou identitou?

Opava - Pohled do duchovního světa Slezska nabízí zemské muzeum v Opavě. Výstava Znamení vertikál představuje náboženskou kulturu a církevní život. „Zabýváme se tím, co je slezskou identitou a s čím lze Slezsko spojovat. V tom máme na mysli pouze tu část země, která po slezských válkách připadla habsburské monarchii,“ říká garantka výstavy Markéta Kouřilová.

„Výstava se snaží přiblížit pestrost a rozmanitost duchovního života českého Slezska od středověku do začátku první světové války. Hlavní důraz je přitom kladen zejména na úlohu katolické církve, která náboženský život určovala především. Pozornost je ale věnována i vyznání evangelickému nebo židovskému,“ uvedla mluvčí muzea Květa Gebauerová.

Skutečné poklady

Expozice zabírá nejen oba výstavní sály, ale i další prostory budovy. Na výstavě je k vidění bezmála 300 artefaktů. Nejstarší pochází z šestého století. „Menasova ampule zobrazuje světce, svatého Menase, který byl římským vojákem a poutníkem. Do ampule se ukládala voda z egyptského poutního místa,“ vysvětluje archeoložka Pavla Skalická.

Znamení vertikál / Menasova ampule
Zdroj: ČT24

„Skutečné poklady zapůjčila celá řada církevních institucí, za pozornost bezpochyby stojí relikviář svatého Kříže. Podle tradice uchovával již od středověku poměrně velký ostatek svatého Kříže opavský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,“ uvedla dále Kouřilová.

Historie církevních předmětů popisuje i osudy hodnostářů, kteří je používali. Jedním z nich byl i vratislavský biskup Georg Kopp, který se věnoval i vrcholné politice a vzdělání. „Založil kněžský seminář ve Vidnavě, což je malé městečko v západním Slezsku. Byla to tehdy jediná škola vysokoškolského typu na území rakouského Slezska,“ připomíná historik Jiří Šíl.

Autoři pamatovali také na děti, které jistě potěší unikátní betlém z Města Albrechtic. Betlém z první poloviny 19. století pochází z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Albrechticích a jeho chrámy, paláce i měšťanské domy jsou vyrobeny podle autentických předloh.

Znamení vertikál je třetí výstavou v sérii nejrozsáhlejšího projektu Slezského zemského muzea za posledních několik desetiletí, totiž z cyklu výstav Slezsko: Lidé a země. „Projekt usiluje o vědeckou dokumentaci Slezska jako specifického regionu s bohatou historií a kulturou,“ uvedl ředitel muzea Antonín Šimčík. Znamení vertikál se chystalo dva roky.

Slezské zemské muzeum

  • Je příspěvkovou organizací ministerstva kultury a nejstarším veřejným muzeem na území České republiky, jeho historie sahá do roku 1814.
  • Ve svých sbírkách má 2,4 milionu předmětů. Tím je největším muzeem v ČR.
  • V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů - vedle historické výstavní budovy i Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění v Hlučíně - Darkovičkách a srub Petra Bezruče v Ostravici.

Výstva Znamení vertikál je přístupná do 23. března příštího roku. Další podrobnosti hledejte na stránkách muzea.