Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Kniha Laozi je publikace Davida Sehnala s komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie. V hlavní části knihy, tj. v překladu s filologickým komentářem, je každá kapitola uvedena krátkou shrnující pasáží, kde se autor zamýšlí nad jejím možným poselstvím. Následuje staročínský originál s vyznačenými rýmovými stopami a jeho překlad do češtiny, který je založen na podrobném filologickém rozboru. Zahrada, ale nevypletá je sbírka veršů básníků polského baroka, kdy se mezi sebou přetahovaly různé světské i náboženské síly. V básních se odrážejí nejen nábožensko-politické boje, ale hlavně touha po základních jistotách. Tekutá láska - O křehkosti lidských pout Zygmunta Baumana představuje hlavní postavu, člověka, v naší „tekuté moderní“ době – člověka bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení.

Video Knižní tipy Radky Denemarkové - 09. 10. 2013
video

Knižní tipy Radky Denemarkové - 09. 10. 2013