Svatá Rodina v Kroměříži. Zámek vystavuje tapiserie ze 17. století

Kroměříž - Téměř sedm let trvalo restaurování dvou monumentálních mariánských tapiserií ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Díla vlámských mistrů z konce 17. století jsou nyní poprvé vystavena pro veřejnost v Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Rozměry tapiserií jsou monumentální - tři metry na výšku a čtyři na šířku. Oba výjevy ze života Svaté Rodiny - Odpočinek na útěku do Egypta a Útěk do Egypta - si objednal v poslední čtvrtině 17. století olomoucký biskup nebo některý člen olomoucké kapituly. Vyhotovila je dílna Van De Gotten, která patřila k významným antverpským rodinným podnikům.

Nezvyklé je na onu dobu zpracování novozákonních témat. „Ta jsou totiž na rozdíl od námětů ze Starého zákona v tvorbě tapiserií málo obvyklá a to jejich význam v kontextu duchovní tvorby ještě zvyšuje,“ upozornila kurátorka výstavy Simona Jemelková. 

Více než tři sta let staré tapiserie restaurovali několik let pracovníci Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Přesto oko odborníka najde defekty vzniklé pravděpodobně v 19. století. Tehdy velkorozměrové baroko vyšlo z módy a tapiserie se ocitly ve skladech plných molů a myší. „Objevíme místa, která se liší použitou látkou, vrstvením nití. Jako náhrada byly použity jiné staré gobelíny,“ popsala kurátorka.

Video Zámek v Kroměříži vystavuje vzácné tapiserie
video

Zámek v Kroměříži vystavuje vzácné tapiserie

Obě díla jsou fragmentem původně rozsáhlejšího cyklu ze života Panny Marie. „Tapiserie byly již od středověku běžnou součástí interiérů olomouckého biskupství, ovšem teprve v pobělohorském období můžeme zaznamenat konkrétnější informace. V inventářích z doby Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu jsou zmínky o kobercích s náměty z Ovidiových Proměn, s loveckými motivy i s květinovou výzdobou. Ty se ale bohužel nedochovaly,“ doplnila Jemelková.

Tapiserie uzavírají jedinečný soubor umění ve stavbách olomouckého arcibiskupství. Hrabě Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu, který byl v druhé polovině 17. století olomouckým biskupem, kromě nich získal třeba i Tizianův obraz Apollo a Marsyas. „Dokázal shromáždit to nejlepší ze staré Evropy. Stavby, umění, zahradní architekturu,“ upozornil Ondřej Zatloukal z Muzea umění Olomouc.

Po tapiseriích zahrada

Biskup nechal také vybudovat jedinečné kroměřížské zahrady. Se zahradním uměním jsou tapisérie propojeny. „V pozadí výjevů obou gobelínů najdeme průhledy do renesančních a barokních zahrad, což si zřejmě vyžádal objednatel, biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu,“ upřesnil Zatloukal.

Květná zahrada v Kroměříži
Zdroj: ČTK
Autor: Drahoslav Ramík

Jedna z kroměřížský zahrad - Květná - prochází rekonstrukcí. V plné kráse by měla být hotova na podzim. Tapiserie budou na zámku k vidění do 28. září.