Většina kontrolovaných firem nezaměstnává lidi s postižením podle pravidel

Zájem o pracovníky se zdravotním postižením podle statistik úřadu práce roste. Přesto 82 procent z prověřovaných zaměstnavatelů neplní povinnost zaměstnávat je tak, jak mají. Ukázaly to kontroly Státního úřadu inspekce práce. Zaměstnavatelé s více než 25 pracovníky totiž mají zaměstnávat alespoň čtyři procenta lidí se zdravotním postižením. Letos už proto padly pokuty za víc než milion.  

Státní úřad inspekce práce provedl letos do konce listopadu 144 kontrol zaměřených na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a našel nedostatky ve 118 případech. Téměř 82 procent zaměstnavatelů se tak dopustilo prohřešku.

„Do 30. 11. 2018 bylo zahájeno celkem 172 kontrol, z toho bylo dokončeno 144 kontrol zaměřených na plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nedostatky byly zjištěny u 118 subjektů, kdy 77 nedostatků se týkalo samotného nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo nesprávného způsobu výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců,“ uvedl pro ČT mluvčí úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Za nedodržení povinného počtu zaměstnanců s postižením padaly i pokuty. Inspekce od začátku letošního roku do 30. listopadu rozdala celkem 38 pokut za více než milion korun. „Oblastní inspektoráty práce uložily (do 30. 11. 2018) za porušení právních předpisů v oblasti plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením celkem 38 pokut v souhrnné výši 1 043 000 Kč,“ uvedl Richard Kolibač.

Podle úřadu inspekce práce se zaměstnavatelé dopouštějí chyb především kvůli neznalosti. „Dlouhodobě se při kontrolách potvrzuje, že důvodem neplnění povinností je u řady zaměstnavatelů nedostatečná znalost prováděcího právního předpisu, ve kterém je uveden způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. “

Poptávka stoupá

Zatímco na začátku tohoto roku připadalo na jedno volné pracovní místo 3,3 osob se zdravotním postižením, v listopadu už to bylo 2,6 osoby. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce ČR. Podle Hospodářské komory ČR za trendem stojí především nízká nezaměstnanost „Tento ukazatel se tedy zlepšuje v souladu s tím, jak se vyvíjí trh práce v ČR – z pohledu zaměstnavatelů je zcela vyčerpán a je nutno aktivizovat všechny rezervy včetně OZP (osob se zdravotním postižením),“ řekl mluvčí komory Miroslav Beneš.

Vysokou šanci najít si práci budou mít podle Hospodářské komory ČR tito lidé i příští rok. „Hospodářská komora na základě své prognózy předpokládá, že se ani v roce 2019 situace na trhu práce neuvolní. Zaměstnavatelé tak budou mít dále problém najít pracovní sílu a bude trvat i zájem o OZP,“ uvedl Beneš.

Loni v listopadu bylo na úřadu práce registrováno 45 526 lidí se zdravotním postižením, o rok později 37 332. ČT to potvrdila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková: „Absolutní počet OZP v evidenci klesá. I v případě OZP jsou vyšší šance na získání zaměstnání.“

Od ledna 2018 dostávají také zaměstnavatelé na handicapované zaměstnance vyšší státní příspěvek. Novela zákona o zaměstnanosti ho před rokem zvýšila z 9500 korun na 12 000 korun měsíčně.