Dotace nově půjdou i na proměnu zchátralých areálů JZD

Národní dotace pro obce se pro příští rok meziročně zvýší o dvě miliardy korun na 3,2 miliardy. Nově budou moci o dotace žádat také obce nad tři tisíce obyvatel s výjimkou statutárních měst. Uvedla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Novým programem je podpora regenerace brownfieldů. Ministerstvo předpokládá, že žádosti začne přijímat už na podzim.

Venkovské brownfieldy
Zdroj: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

„Podařilo se nám vyjednat rekordní rozpočet, proto jsme se snažili z obcí vytěžit to, co skutečně potřebují. Rozšířili jsme nejen oblasti podpory, ale nově se budou moci o dotace ucházet také obce a města, které mají více než tři tisíce obyvatel, zejména pak ve vztahu k místním komunikacím a sportovní infrastruktuře,“ informovala Dostálová.

Podpora regenerace brownfieldů

Mezi úplně nové programy podle ministryně patří například podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jedná se o dotaci na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál nebo objekt. Příkladem mohou být bývalé areály JZD, výrobního družstva nebo zchátralé kulturní domy či školy.

„Když se bavíte s obcemi, tak pro ně je levnější stavět na zelené louce. Pro nás ale není vysídlování center žádoucí z pohledu regionálního rozvoje. Kolikrát se jedná o památkově chráněné objekty, které obec vyloženě hyzdí. Ale ty obce nemají peníze na to, aby je předělaly,“ vysvětlila ministryně.

Na program bude vyčleněno 400 milionů korun, maximální dotace na projekt je 30 milionů. Obce do tří tisíc obyvatel mohou získat až 70 procent uznatelných nákladů, od tří do deseti tisíc obyvatel je to 60 procent a města nad deset tisíc obyvatel s výjimkou statutárních obdrží nejvýše polovinu.

„Obce tam mohou dělat jakékoliv nepodnikatelské využití s výjimkou bytové politiky. Mohou tam postavit třeba kulturní domy nebo to zdemolovat a udělat tam veřejné parkoviště. Komerční část tam může být do 20 procent projektu,“ dodala Dostálová. Pozemek musí být ve vlastnictví obce. Dotace se bude částečně vztahovat také na výkup takového pozemku.

Další novinkou je například podpora dostupnosti služeb. Je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Maximální výše dotace je pět milionů na projekt, žadatelem může být obec do tisíce obyvatel, dotace bude poskytnuta do 70 procent nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech. Kromě podpory výstavby a rekonstrukce místních komunikací a sportovní infrastruktury bude například poskytovat nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro seniory nebo odstranění bariér v bytových domech. Dále bude podporovat zasíťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště, sportoviště nebo demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve vyloučených lokalitách.