Na zdravé stromy v lesích nesahat, vyzývá ministerstvo. Sepisuje krizový plán těžby

Zákaz úmyslných těžeb dřeva na jeden rok u všech vlastníků lesa zvažuje ministerstvo zemědělství. Opatření by podle úřadu uvolnilo zpracovatelské kapacity a zlepšilo odbytovou situaci na trhu s dřevem. Těžilo by se tak jenom kalamitní dříví. Vláda zatím tyto kroky neschválila, musel by se kvůli tomu změnit zákon.

Video Události
video

Události: Zákaz v lesích?

Ministerstvo chce do konce letošního roku zpracovat krizové plány, uvažuje také o vyhlášení krizového stavu v oblastech, které jsou nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou.

„Jednou z možností, kterou zvažujeme, je i zastavení úmyslných těžeb na jeden rok, což by pomohlo zlepšit odbytovou situaci na trhu s dřívím a uvolnit zpracovatelské kapacity. Také proto jsme připravili návrh novely lesního zákona, který chceme projednat v urychleném režimu legislativní nouze,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Například státní podnik Lesy ČR, kterému patří zhruba polovina českých lesů, již s úmyslnými těžbami přestal.

Do poloviny listopadu hodlá ministerstvo zmonitorovat stav porostů. Podle výsledků se rozhodne, jak se s kůrovcem vypořádat. Do konce roku by měly být hotové plány krizového řízení pro tlumení kalamity jak na celostátní, tak na regionální úrovni.

„V nejpostiženějších oblastech bude nutné zvážit vyhlášení nouzového stavu, který by umožnil účelně nasadit všechny dostupné síly a prostředky.“

Miroslav Toman

ministr zemědělství (za ČSSD)

Nouzový stav by mimo jiné umožnil nasadit v lesích armádu či hasiče. Pokud by vláda souhlasila, začal by platit na přelomu března a dubna příštího roku, kdy vzrůstá aktivita kůrovce.

„Vzhledem k množství vytěženého dřeva plánuje ministerstvo otevřít i otázku energetického využití dřeva v rámci stávajících spalovacích kapacit. Nezbytný je rovněž dostatek kvalifikované pracovní síly v celém sektoru lesního hospodářství, a to z tuzemských i zahraničních zdrojů,“ uvedl úřad.

Ministerstvo chce připravit pravidla podpor pro vlastníky lesů, které by zahrnovaly kompenzace za ztráty ze zpeněžení dříví. Podle resortu je nestátní vlastníci vyčíslili na 2,7 miliardy korun.