Český export zpomaluje. Ekonomice však vydatně pomáhá příliv zahraničních turistů

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil v prvním čtvrtletí v přebytku 58,8 miliardy korun. Platební bilance obvykle vykazuje v prvním čtvrtletí přebytek. Loni byl ve stejném období o 38,7 miliardy korun vyšší. Uvedla to Česká národní banka (ČNB).

„Přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP poklesl na 0,3 procenta v návaznosti na zvýšení schodku prvotních a druhotných důchodů,“ uvedla ČNB.

Bilance zboží a služeb vykázala v prvním čtvrtletí aktivní saldo 113,1 miliardy korun. „Meziroční pokles přebytku o 4,2 miliardy Kč byl důsledkem snížení aktiva obchodní bilance se zbožím o 7,7 miliardy korun. Aktivní saldo bilance služeb vzrostlo o 3,5 miliardy korun především vzhledem k meziročnímu snížení dovozu služeb,“ uvedla ČNB.

Za růstem přebytku bilance u cestovního ruchu byl podle banky zejména meziroční nárůst příjmů z turistiky.

„Zahraniční obchod a český export byl srážen dolů významným nárůstem importu. To souvisí s tím, že se dařilo spotřebě domácností, které nakupovaly elektroniku. Dalším faktorem byly vyšší korporátní investice, které jsou importně náročné. Když se staví nová výrobní linka, tak se spousta komponentnů musí importovat ze zahraničí.“

Michal Stupavský

investiční specialista společnosti Conseq

Kapitálový účet skončil v prvním čtvrtletí aktivem 5,7 miliardy korun. Meziročně byl přebytek vyšší o 4,7 miliardy, což je podle banky důsledek vyšších prodejů emisních povolenek do zahraničí.

Na finančním účtu platební bilance došlo vlivem navýšení aktiv při současném poklesu pasiv vůči zahraničí k čistému odlivu finančních zdrojů ve výši 43,7 miliardy korun. V položce přímých investic byl vykázán čistý příliv finančních zdrojů, a to 8,5 miliardy korun. „Hlavním faktorem bylo reinvestování zisku zahraničními vlastníky v tuzemských firmách,“ uvedla centrální banka.

V položce portfoliových investic se uskutečnil čistý příliv prostředků ze zahraničí ve výši 49,9 miliardy korun. Na straně pasiv se zejména zvýšila držba krátkodobých vládních dluhopisů zahraničními investory, na straně aktiv tuzemští investoři snížili držbu zahraničních cenných papírů o 5,6 miliardy korun.

Video Studio ČT24
video

Domácnosti nakupovaly elektroniku, firmy rozšiřovaly výrobu, hodnotí investiční specialista Stupavský