Lesy ČR kvůli kalamitě nabídnou firmám dohodou předčasné ukončení kontraktů na těžbu

Státní podnik Lesy České republiky nabídne kvůli kůrovcovým a jiným kalamitám těžařským firmám předčasné ukončení kontraktů dohodou. O případném ukončení smluv chce podnik s firmami jednat do 9. října. V případě ukončení smlouvy státní lesy na dotčené územní jednotce vypíšou novou soutěž, uvedly Lesy ČR.

Firmy nyní ve státních lesích pracují na základě pětiletých tendrů, které jsou každý rok vypisovány na pětinu území Lesů ČR. Každoroční hodnota tendrů je v souhrnu v řádech miliard korun.

„S negativními dopady kůrovce a vichřice se potýkají také na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Bavorsku. Taková situace tady v novodobé historii ještě nebyla.“

Marian Jurečka

ministr zemědělství (KDU-ČSL)

Podle vyjádření ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) může mít předčasné ukončení smluv negativní dopad do zisků podniku v roce 2018. Jak by dopad mohl být velký, nechtěl ministr odhadovat. Výzva partnerům Lesů ČR k jednání o ukončení smluv podle ministra vyplývá z usnesení vlády z 25. září. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

„Pokud bychom striktně trvali na smlouvách, které jsou dnes, tak bychom mnoho firem mohli přivést do opravdu vážných existenčních problémů s velkými dopady právě na zaměstnanost a stabilitu sektoru, který už je dnes ve velice kritické situaci,“ řekl Jurečka. Pro firmy je nejhorší pád cen dřeva způsobený kalamitními těžbami ve střední Evropě. Firmy se ve vztahu k Lesům ČR řídí smlouvami uzavřenými v době stabilní situace na trhu.

Video Studio ČT24
video

Jurečka: Taková kalamita tady v novodobé historii ještě nebyla

„O záměru Lesů ČR víme, jde o reakci na kůrovcovou kalamitu a zasáhne to celý sektor. Nabídku Lesů ČR musíme teprve vyhodnotit,“ řekl Jan Pavlů z odboru komunikace holdingu Agrofert, kterému patří společnost Uniles z Rumburka na Děčínsku.

Ukončování smluv může být „masové“

Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda je kolaps na trhu se dřevem tak zásadní, že by mohl vést až k likvidaci těžařských firem. Odhadl, že ukončování smluv k datu 31. prosince 2017 by mohlo být ze strany firem „masovou věcí“.

„Naší prioritou je pokračovat ve spolupráci. Vzhledem k převisu nabídky dříví nad poptávkou a nízkým cenám kalamitního a kůrovcového dříví však připouštíme možné ukončení smluvních vztahů dohodou,“ uvedl Szórád. Letošní plán hospodaření státního podniku by podle něj ukončování smluv ohrozit nemělo.

V době hledání nového partnera budou Lesy ČR těžby na dotčené jednotce zadávat prostřednictvím veřejných aukcí a nasadí na ně vlastní těžařské kapacity. Případné nové kontrakty by podnik s firmami chtěl uzavírat od 1. března 2018. Nové soutěže by se vypisovaly na období, které současnému partnerovi zbývá do konce smlouvy tak, aby byl zachován pětiletý cyklus zakázek. 

Současný trh s dřevem výrazně ovlivňuje přebytek suroviny na trhu z kůrovcových a živelních kalamit, který sráží ceny. Ministerstvo zemědělství kvůli tomu již nařídilo zastavit úmyslné těžby smrku a borovice, zákaz by měl platit v listopadu a prosinci. Lesy ČR již úmyslné těžby jehličnatého dřeva zastavily v srpnu.

„Cílem těchto opatření je obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu surového dříví a vytvořit tak prostor pro zpracování dříví z kůrovcových či živelních kalamit,“ uvedl Jurečka.

Podle Szóráda jsou české lesy oslabené kvůli dlouhodobému suchu. „Kvůli nedostatku vláhy nejsou lesní porosty v některých regionech schopné se účinně bránit a nastává rozpad smrkových porostů. Kůrovec je škůdce, který toto dílo dovršuje. Je to sekundární škůdce, nejviditelnější, ale až poslední. A také je jediný, se kterým dokážeme účinně bojovat,“ uvedl Szórád.

„V době, kdy neustále roste teplota, prodlužuje se letní a zkracuje zimní období, má kůrovec výhodu. Stihne se vyvinout více genrací. To je pro lesy ohromný nápor. Snažíme se maximum kůrovce přirozeně pochytat a zničit.“

Daniel Szórád

generální ředitel Lesů ČR

K zvládnutí kalamity Lesy ČR vyslaly již v červenci do kalamitních oblastí, zejména na severní Moravě, pomocné těžební síly z vlastních lesních závodů. Pomáhají smluvním partnerům se zpracováním kůrovcového a kalamitního dříví. Současné problémy v sektoru souvisí s dlouhodobým oslabením smrkových porostů suchem, zejména v posledních třech letech, a následným napadením stromů škůdci, především kůrovcem a václavkou. Nejhorší je situace na severní a střední Moravě a ve Slezsku.