Spor o dotace může vyústit ve zdražení tepla více než milionu Čechů

Milionu a půl Čechů hrozí, že budou mít dražší vytápění. Teplárnám, které čerpají dotace, totiž Energetický regulační úřad tuto podporu odmítl schválit. Stejně jako v případě obnovitelných zdrojů podmiňuje své rozhodnutí notifikací Evropské komise. Ovšem teplárnám - na rozdíl od fotovoltaických elektráren - Brusel potvrzení nedal.

Video Události
video

Události ČT: Ohrožené teplárny

Například bioplynová stanice v Kněžicích zásobuje energiemi čtyři sta lidí. Tím, že zároveň vyrábí elektřinu a teplo, šetří životní prostředí. Za to dostává zelené dotace. Otázka však je, zda jí peníze přijdou i příští rok.

„Tu podporu čerpaly i městské teplárny napojené na centrální zásobování teplem, takže rámcově to může být třeba milion obyvatel,“ soudí předseda CZ Biom Jan Habart.

Bez souhlasu z Bruselu regulační úřad podporu neumožní

Předsedkyně regulačního úřadu Alena Vitásková chce mít z Bruselu potvrzené, že veškerá vyplácená podpora je v souladu se zákonem. Tento týden dostala notifikaci pro obnovitelné zdroje ve výši 37 miliard korun. Jenomže o dalších dvou miliardách pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - takzvaně KVET - se v tomto dokumentu nepíše.

Sama Vitásková k tomu uvedla, že podle informací od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) v zatím potvrzené notifikaci KVET není  a že probíhá další notifikační řízení. 

Více informací o průběhu notifikace v současné chvíli není. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž situaci nekomentuje. Z jeho dřívějšího vyjádření však vyplývá, že si uvědomuje závažnost situace, v jaké se provozovatelé kombinované výroby elektřiny a tepla nyní nacházejí. Činí prý tedy vše pro to, aby výplata podpory pro tyto zdroje nebyla ohrožena.

Hra o dvě miliardy

Pokud ale regulátor nebude mít notifikace včas a včas je nezahrne do cenových rozhodnutí, pak se budou muset teplárny i jejich zákazníci vypořádat s výpadkem skoro dvou miliard korun.

To by podle Habarta mohlo vést ke zdražení dodávek tepla v řádu desítek procent. 

Dotované výrobny i ministerstvo průmyslu a obchodu přitom postup regulátora kritizují. Tvrdí, že k vypsání podpory úřad notifikace vůbec nepotřebuje.