Spustí se první krok k evidenci tržeb. Od září podnikatelé musí žádat o autorizační údaje

Ministerstvo financí začne podnikatelům od září přidělovat autorizační údaje k elektronické evidenci tržeb (EET). Podnikatelé si je budou moci vyzvednout elektronicky i osobně na jakémkoliv finančním úřadu, potvrdil ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Video Zprávy ve 12
video

Spustí se první krok k evidenci tržeb

O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. září. „Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ zdůraznil ministr Babiš. 

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Poté, co uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát. Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím bude podnikatel evidovat tržby.

„Česko je poslední ze zemí Visegrádské čtyřky, která ještě nemá EET. V Rakousku například mají povinnost brát si účtenku. Pokud se někdo ptá, proč to nemají v Německu a ve Francii, tak tam finanční správa má na to pomůcky. Tam je to absolutně striktní, protože finanční správa určí podnikateli podle charakteru podnikání daň, pokud se jí to nezdá,“ řekl Babiš. „Finanční správa nebude nikoho pronásledovat. Bude benevolentní,“ dodal. 

Pro podnikatele se plánují další akce, kde by se měli dozvědět konkrétní informace. Například v září se ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu uskuteční v Brně konference, kde se bude řešit „aplikační praxe“ a „výkladová stanoviska“ ohledně evidence tržeb. A od listopadu ministerstvo zahájí pilotní projekt pro podnikatele, aby si otestovali komunikaci s úřady. MF již dříve spustilo webové stránky projektu elektronické evidence tržeb www.e-trzby.cz.

EET by měla být v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou do EET zapojovat v následujících měsících. Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.

Evidence se zatím netýká adventních trhů nebo stravovacích stánků

Babiš uvedl, že EET se v první fázi nebude týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty, například na festivalech, ty se do evidence zapojí až od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích. Prodeje přebytků ze zahrádek se EET netýká.

„Nebude se to týkat třeba adventních trhů. Stánkový prodej, prodej z okna a podobně povinnosti fiskalizace od 1. 12. nepodléhá,“ potvrdil také generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. „Fiskalizaci podléhá situace, kdy přijímáte stravovací službu v restauraci, kde jsou k tomu podmínky – je tam číšník, je tam stůl, je tam servis. To je stravovací služba,“ upřesnil. 

Výrok Vladimíra Dlouhého se stal Zelenou perlou

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory

„Jsme rádi, že ministerstvo vyslyšelo požadavek Hospodářské komory a nalezlo řešení umožňující, aby se EET v první fázi netýkalo například vánočních trhů, protože by to ohrozilo klidný průběh letošního adventu. Tratili by na tom podnikatelé, ale i zákazníci.“

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory

„Změna je velmi překvapivá, neboť dosud ministerstvo zastávalo názor, že stánkový prodej je součástí stravovacích služeb, které EET podléhají již v první fázi. Tím, že ministerstvo použilo alternativní výklad, do jisté míry otevírá prostor pro obcházení zákona,“ řekl Jiří Žežulka z poradenské firmy Apogeo. „Jakákoli zpřesnění vítáme. I přes toto vymezení však u některých provozoven možná bude problematické určit, kdo kam spadá. Příkladem mohou být fastfoodové řetězce v obchodních centrech, kde jednotlivé provozovny mají povahu stánku a židle a stoly náleží obchodnímu centru,“ doplnil Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka.

První místopředsedkyně Občanské demokratické strany Alexandra Udženija změnu kritizovala. „Tipneme si, kolik bude nakonec výjimek z EET? Nikdo neví, máme tu totiž další novinku,“ uvedla. Rozhodnutí ministerstva však přivítali zástupci podnikatelů. Podle prezidenta Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka je určitě dobře, že se EET hned nedotkne stánkařů a malých farmářů. Lepší by ale podle něj bylo, aby se EET nevztahovala na všechny podnikatele do určitého obratu, tedy plošně.

Tržby z doplňkové činnosti pak bude moci podnikatel evidovat až společně s příjmy z hlavní činnosti. Půjde například o kadeřnice, které jako doplněk prodávají šampony. „Vyhodnotili jsme, že vyžadovat kvůli marginálním doplňkovým prodejům zavádět tento prodej do elektronické evidence tržeb, by bylo nad rámec smyslu zákona. V těchto případech u minoritní činnosti typu prodej šamponů u kadeřnic nebudeme vyžadovat, aby kadeřnice tyto tržby z prodeje šamponů od 1. 3. fiskalizovaly. Bude se to posuzovat ve vztahu ke konkrétní provozovně. V některých případech je to realizováno přes řetězce, které poskytují službu, která v rámci sebe zahrnuje také doplňkový prodej,“ vysvětlil Janeček.

Evidenci nebudou podléhat ojedinělé příjmy

Evidenci nebudou podléhat ojedinělé příjmy, tedy zcela výjimečné platby v hotovosti. Spropitné, které je příjmem zaměstnance, nepodléhá EET, eviduje se jen spropitné, které náleží provozovateli hostinského zařízení. V případě e-shopů nebude dodání zboží přes přepravní firmy, které vyberou od zákazníka hotovost a peníze převedou obchodu na účet, spadat pod evidenci tržeb.

Neziskové organizace jsou z EET zcela vyloučeny, stejně jako například školní jídelny, které jsou provozovány příspěvkovou organizací. „Pokud tyto organizace mají doplňkovou drobnou podnikatelskou činnost, zákon pamatuje na to, že se neeviduje. Může to být u charitativních subjektů, které v marginální výši dělají doplňkovou činnost, kterou si vydělávají na hlavní činnost. V těchto případech, pokud je to doopravdy marginální, povinnost nemají,“ říká Janeček.

Naopak speciální pokladnu si budou muset pořídit spolky pořádající příležitostné plesy a zábavy, a to v případě, že bude příjem z těchto akcí vyšší než pět procent jejich celkových ročních tržeb, což je častý případ. „Někde kolem pěti procent je hranice, která dává dokonale smysl a je obhajitelná,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Video Události
video

Události ČT: Ministerstvo zpřesnilo výjimky v EET. Nevyhne se spolkům, které pořádají příležitostné zábavy

Události ČT: Ministerstvo zpřesnilo výjimky v EET. Nevyhne se spolkům, které pořádají příležitostné zábavy

Události, komentáře: Elektronická evidence tržeb pomalu startuje

Ekonom Marek: Někdy výjimky nutné jsou, ale čím méně jich bude, tím lépe

Kalousek (TOP 09): Bude to další otevření jiných forem obcházení daňové povinnosti

Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka někdy výjimky nutné jsou, ale čím méně jich bude, tím lépe. „Ideálně by měl systém fungovat bez výjimek, doufejme, že do budoucna k tomuto stavu budeme moci směřovat,“ podotknul Marek.

Podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska znamená výjimka z represivního mechanismu pro jednoho diskriminaci pro ostatní, kteří ji nemají. „Tahle vláda dělá daňovou politiku, ať už v legislativě, nebo v exekutivě, jenom na základě selektivních represí,“ prohlásil. Podle něj bude EET znamenat, že se otevřou jiné formy obcházení daňové povinnosti. „Pokud stát začne přistupovat k daňovým poplatníkům tak jako Andrej Babiš, že to jsou všechno zločinci, nemůže se stát nic jiného, než že klesne efektivita výběru daní, protože klesne elementární důvěra občana ve svůj stát,“ uvedl.

Další výjimky by přitom mohly přijít. Koaliční lidovci ale chtějí od evidence tržeb osvobodit třeba drobné podnikatele s příjmem pod 65 tisíc ročně. A mají šanci uspět. Vedle pravicové opozice je totiž podporují i komunisté. „Jsme ještě ani nespustili elektronickou evidenci tržeb a už se tady kupí nové a nové výjimky. Myslím, že to není šťastné,“ podotkl šéf sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD). 

Informace o tržbách on-line

Co se týče technických parametrů EET, bude se zohledňovat situace, kdy nastane problém s internetem. Pokud je problém s připojením trvalejšího rázu, pak může podnikatel požádat správce daně o zjednodušený režim. „Pokud správce daně vydá rozhodnutí, tak on potom neeviduje on-line, vydává účtenku bez fiskalizačního kódu, ale do pěti dnů je povinen z místa, kde je přístup k internetu, zaevidovat účtenky zpětně,“ říká náměstkyně pro daně a cla Andrea Schillerová.

V případě jednorázové poruchy přístroje, který vydává doklady podle požadavků MF, budou obchodníci moci v momentě zprovoznění přístroje vložit součet všech chybějících tržeb jednou operací naráz. „Podnikatel nemusí nic hlídat, účtenky se tam ‚naštosují' a do 48 hodin se automaticky odešlou. Nebude to v žádném případě zdržovat plynulost prodeje,“ dodává Schillerová. Původní požadavek ministerstva byl, aby se zpětně vkládaly tržby do systému jednotlivě. 

Za tisíc korun finanční úřad vydá rozhodnutí, zda určitá tržba podléhá evidenci

Finanční úřady budou od září za poplatek tisíc korun vydávat závazné rozhodnutí, zda daná tržba podléhá EET. Zároveň budou vydávat rozhodnutí o možnosti evidence v  takzvaném zjednodušeném režimu off-line. Podnikatelé mají nárok na slevu na dani pět tisíc korun na pořízení zařízení pro EET.

V souvislosti se zavedením evidence se od prosince sníží sazba DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent. Babiš chce navíc znovu na koaliční radě tento týden navrhnout snížení DPH pro točené pivo.

Vláda si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.