Studii ke kanálu Dunaj-Odra-Labe provedou tři firmy. Ministerstvo za ni zaplatí 22 milionů

Ministerstvo dopravy vybralo firmy, které zpracují studii proveditelnosti pro uvažovaný kanál Dunaj-Odra-Labe. Za studii stát zaplatí 22 milionů korun. Se třemi firmami, Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis, které soutěžily pod názvem Sdružení DOL, podepíše ministerstvo smlouvu v nejbližších dnech. V soutěži naopak neuspěla firma Doe Europe Se, která plánuje stavbu obřího přístavu na řece Moravě v Hodoníně.

Úkolem Sdružení DOL, které ministerstvo vybralo pro zpracování studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe, je posoudit jednotlivé varianty celé stavby a vytvořit mapu všech možných alternativ. Zároveň vyhodnotí význam vodní cesty, která by měla propojit tři evropské řeky, pro dopravu v Česku a její napojení na námořní přístavy. V rámci analýzy mají být zhodnocena možná rizika celého projektu, návratnost i vliv na životní prostředí a život obyvatel.

„Plníme tak programové prohlášení vlády. Studie ukáže, jaké by stavba z odborného hlediska měla přínosy a náklady. Pokud studie proveditelnosti pro některou z variant vyjde, mohou se dělat další kroky a nemáme nic proti tomu panu prezidentovi splnit jeho sen o této stavbě,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Prezident Miloš Zeman je totiž velkým zastáncem projektu.

Neúspěšný zájemce o studii: Naše nabídka byla levnější

Zástupce neúspěšné firmy Doe Europe SE Jaroslav Kubec se obává, že ministerstvo vybralo společnosti, které nejsou stavbě kanálu nakloněny. „Ze soutěže jsme byli vyřazeni, protože jsme údajně nesplnili podmínky tendru. Je to nespravedlivé, protože naše nabídka byla o 4 miliony nižší. Obávám se, že pokud studie vyzní v neprospěch kanálu, náš projekt na vybudování říčního přístavu v Hodoníně a splavnění Moravy bude ohrožen,“ řekl ČT Jaroslav Kubec.

Úvahy o propojení Labe s Odrou a Dunajem se objevily už ve středověku, konkrétnější plány se začaly rodit od 19. století. Blízko k realizaci měla tato vodní cesta například ve 30. letech minulého století, z rozsáhlých plánů se na českém území nakonec zrodil alespoň Baťův kanál.

České vlády se možnou stavbou kanálu zabývaly od 90. let, ovšem bez konkrétních výsledků. Současný projekt má řadu odpůrců, zejména z řad ekologů. Výhrady se ozývají i k jeho trase, jež by často kopírovala železniční či dálniční síť. Trasa kanálu je nicméně zanesena v územních plánech, a na Moravě tak blokuje rozsáhlá území pro případnou výstavbu.