NKÚ: Stát selhal v otevírání trhu dotované železniční dopravy

Podle plánu vlády z roku 2011 měla být do konce roku 2015 vysoutěžena čtvrtina všech dotovaných celostátních vlakových linek. Ve skutečnosti se ale ministerstvu nepodařilo vysoutěžit ani jednu. Ve zveřejněném závěru kontrolní akce na to upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo navíc v letech 2011 až 2015 nekontrolovalo, jestli kompenzace požadované Českými drahami (ČD) za prodělečné spoje odpovídají skutečným ztrátám. Podle ministra dopravy je ale problém jinde, a to u antimonopolního úřadu.

„Otevírání trhu bránily především opakující se problémy mezi Českými drahami a dalšími potenciálními dopravci, které mělo ministerstvo vyřešit už minimálně v roce 2011,“ tvrdí NKÚ. Šlo například o to, jak vyřešit užívání nádraží v majetku ČD ze strany ostatních dopravců.

„Resort nerozhodl ani o tom, jestli a případně za jakých pravidel by se mělo sjednotit vzájemné uznávání jízdenek mezi přepravními společnostmi,“ uvedl NKÚ. Podle kontrolorů byly tyto nevyřešené problémy podstatným důvodem, proč ministerstvo nezadalo provozování spojů na žádné dotované vlakové lince v otevřené soutěži.

„Podle NKÚ by otevření trhu snížilo množství peněz, které by stát vyplácel dopravcům v rámci kompenzací ztrát z provozu vlakových linek,“ uvádí zpráva. 

Ministr dopravy ale tvrdí, že soutěž brzdí antimonopolní úřad. „Je přerušena, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tam měl připomínky kvůli objektivitě nebo kvůli přístupu, ale myslím si, že nebyly úplně oprávněny. Kritika prostě není správně,“ prohlásil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Video Zprávy v 16
video

Zprávy v 16: Ministerstvo dopravy podle NKÚ blokuje konkurenci na železnici

Inspektoři NKÚ se zabývali také způsobem, jakým ministerstvo dopravy kompenzovalo Českým drahám ztráty z provozu prodělečných spojů. „Přestože dotace na kompenzaci ztrát z provozu vlakových linek se pohybují v řádech miliard korun, ministerstvo dopravy v roce 2010 až 2015 nekontrolovalo, jestli kompenzace požadované ČD odpovídají skutečným ztrátám,“ uvedlo NKÚ.

Před dvěma lety ministerstvo jednu kontrolu sice zahájilo, ale do doby ukončení kontroly NKÚ ji nedokončilo a ani neuvedlo termín, kdy budou známy její výsledky.

RegioJet viní z toho, že se o dotované spoje nesoutěží, České dráhy

Podle RegioJet můžou ale za to, že se o dotované vlakové spoje nesoutěží, České dráhy. „Hlavním viníkem je skutečnost, že nikdo neudělal pořádek s Českými drahami coby monopolem v objednávané dopravě, které dlouhodobě cíleně jakékoli soutěže blokují,“ uvádí mluvčí RegioJetu  Aleš Ondrůj. Zmiňuje, že ČD k tomu využívají zejména několik oblastí.

První je uznávání jízdních dokladů mezi dopravci. RegioJet míní, že zde vláda zadala managementu ČD úkol připravit návrhy smluv, České dráhy však v tom nic neučinily a celý proces zablokovaly. Další oblastí jsou režijní jízdenky. „Kvůli nutnosti jejich přijímání České dráhy napadly výběrové řízení – toto nebylo ani součástí zadávací dokumentace výběrového řízení, a tak díky tomu ČD zablokovaly jeho průběh. Zde by tedy ministerstvo mělo rozhodnout, že režijky zruší, nebo povinnost je přijímat dá všem dopravcům bez rozdílu. Pro zaměstnance na železnici je dobrou motivací, pokud mají možnost využívat zvýhodněné jízdné na železnici,“ říká Ondrůj.

„Co se týče uznávání jízdenek, tak jsme připraveni a technologicky schopni se integrovat do čtyř týdnů, když by byla ze strany státních drah vůle,“ prohlásil zakladatel a generální ředitel dalšího dopravce LEO Express Leoš Novotný.

Poslední oblastí jsou pak otazníky ohledně převodu nádraží a náklady spojené s provozem nádraží. Podle RegioJetu zde byla veškerá výběrová řízení organizována tak, že jakmile bude provoz na dané trati vysoutěžen, tak se k tomu následně dopočítá poplatek za užívání nádraží. „Navíc i samotný převod nádraží časově blokují zejména České dráhy,“ tvrdí Ondrůj.

„Předložili jsme ministerstvu dopravy a vládě materiál, který říká, kolik se dá ušetřit soutěžením dotovaných vlakových linek stejně jako pořízením nových vlaků z eurofondů do majetku státu a jejich následným pronajmutím vysoutěženým dopravcům. Celkem jde až o tži miliardy korun ročně - tedy částku, která je ekvivalentem k tomu, co aktuálně hledá vláda na platy ve zdravotnictví.“

Aleš Ondrůj

tiskový mluvčí RegioJet

Ondrůj doplňuje, že se musí  soutěžit nejen o veškeré dotované rychlíkové spoje objednávané státem, ale stejně tak o dotované regionální spoje objednávané kraji. „Těm stát také bez jakékoli kontroly přispívá z veřejných peněz – aktuálně schválil desítky miliard korun na dalších patnáct let, aniž by stát zajímalo, jak kraje s penězi naloží, a kraje měly povinnost dotovanou vlakovou dopravu soutěžit,“ dodává.