O penězích na rychlý internet bude rozhodovat resort průmyslu, vnitru zbude koordinace

Po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou je jasné, že koordinace rozvoje vysokorychlostního internetu v Česku připadne ministerstvu vnitra, zatímco dobudování sítí se bude financovat z operačního programu pod ministerstvem průmyslu. Kvůli podpoře rozvoje sítí nové generace se resorty vnitra a průmyslu v minulých měsících dostaly do sporu. Velkou otázkou bylo zajištění čtrnácti miliard korun, které má Evropská unie poskytnout.

„Jsem rád, že dnešní jednání vedlo ke shodě na jednotném informačním místě pro rozvoj digitálních sítí, kterým bude ministerstvo vnitra,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Opatření k dobudování sítí budou financována z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci ministerstva průmyslu a obchodu,“ doplnil mluvčí vlády Martin Ayrer. Odborná debata o rozvoji sítí vysokorychlostního internetu se dále povede v rámci Rady vlády pro informační společnost.

Ministerstvo vnitra dohodu uvítalo s tím, že mu vždy šlo o plnění role národního koordinátora rozvoje sítí nové generace. „Tedy zejména o potřebné zmapování dostupnosti sítí vysokorychlostního internetu. To je mimo jiné nutné z důvodu zabezpečení přenášení dat v souvislosti s podmínkami zákona o kybernetické bezpečnosti,“ uvedla mluvčí Lucie Nováková. Finance na vznik národního koordinátora bude vnitro hledat ve vlastních zdrojích.

Podle Chovancova resortu je teď odpovědností ministerstva průmyslu a obchodu, aby urychleně vypracovalo Národní plán rozvoje sítí nové generace v takové podobě, aby splňoval veškeré požadavky Evropské komise. Teprve pak může dojít k úspěšnému čerpání dotací z operačního programu.

Video Ekonomika ČT24
video

Mládek: Bude to transparentní

Podle Mládka tak spolupráce na řešení digitalizace získala konkrétní obrysy. „Národní plán rozvoje sítí nové generace je ve stádiu finalizace a do konce roku bude hotov. Učiníme vše pro to, aby mohly být z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost čerpány prostředky na výstavbu vysokorychlostní infrastruktury co nejdříve,“ uvedl.

MPO podle něj nerozporuje zřízení jednotného informačního místa ve správě ministerstva vnitra za předpokladu, že bude zachována zákonná působnost národního regulátora, kterým je Český telekomunikační úřad. Ten by měl mít nadále na starosti mapování pokrytí území Česka vysokorychlostní síťovou infrastrukturou.

Mládek v Ekonomice ČT 24 také uvedl, že se nyní pokusí svolat zástupce telekomunikačních firem a zásadní body znova probrat. Zároveň uvedl, že celý proces bude transparentní. 

Elektronizace státní správy drhne

Premiér každopádně není spokojený s tím, jak postupuje digitalizace státní správy. Zrušení ministerstva informatiky v té souvislosti označil za chybu.

„Česká republika je v elektronizaci státní správy v hodnocení Evropské komise na jednom z posledních míst. To chceme změnit, rozvoj této oblasti považuji za jednu z důležitých priorit vlády pro rozvoj hospodářství i zaměstnanosti,“ uvedl Sobotka.

Chtěl by proces urychlit. V prosinci se tak sejdou zodpovědní ministři na mimořádné poradě ohledně plnění Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje hlavní opatření, která mají pomoci tuzemské digitální ekonomice v rozvoji. Mimo jiné počítá se zavedením plně elektronické komunikace s úřady s vyšším využitím otevřených dat státní správy, dále s dobudováním vysokorychlostních internetových sítí či posílením kybernetické bezpečnosti. Do roku 2020 chce vynaložit zhruba sedm miliard korun na zvýšení digitální gramotnosti obyvatel.