Česku hrozí, že mu uteče čtrnáct miliard dotací na internet

Česku hrozí, že nebude moci čerpat dotace z evropských fondů na rozvoj vysokorychlostního internetu. Jde o 14 miliard korun. Podle hospodářské komory se neplní podmínky pro čerpání. Chybí třeba analýza současného stavu internetového pokrytí. Česko už dřív stanovilo, že chce do roku 2018 zrychlit připojení minimálně na 30 megabitů za sekundu.

„Národní plán pro rozvoj sítí nevyhovuje evropským pravidlům,“ uvedli zástupci telekomunikačních firem (ICT) spolu s hospodářskou komorou. Chybí mu některé náležitosti, které EU pro čerpání dotací vyžaduje. Jde zejména o analýzu současného stavu internetového pokrytí, včetně podrobných map. Firmy proto vyzvaly vládu, aby analýzu nechala zpracovat. Jako zpracovatele navrhly Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

„Aktuálně představené návrhy veřejné podpory výstavby vysokorychlostního připojení k internetu ignorují základní pravidla veřejné podpory, jsou připravované zmatečně a bez konzultací s průmyslem.“ 

Svatoslav Novák

prezident ICT unie

 

Jakub Rejzek z ISP Alliance, která zastupuje internetové providery, zdůraznil, že je skutečně potřeba kvalitní analýza, kterou podle něho zatím během roku práce na plánu rozvoje NGA sítí nedokázalo ani ministerstvo průmyslu nebo vnitra udělat. 

„Z našeho pohledu je nejdůležitější, aby stát konečně nezávisle, nepředpojatě a přesně zmapoval, kde je třeba pomoci ze státních prostředků nebo evropských dotací. Předpokládá to i Evropská komise, aby uvolnila z evropských fondů na financování infrastruktury byť jediný eurocent.“ 

Jakub Rejzek

ISP Alliance

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) bude chtít, aby byly zohledněny požadavky zástupců telekomunikačního sektoru a současně, aby národní plán byl dlouhodobě funkční, nikoliv jen účelový dokument. „Zástupci digitálního průmyslu si rozhodně zaslouží ze strany státu odpovídající vážnost při projednávání tak závažných strategických rozhodnutí, protože tento segment průmyslu již dnes tvoří významnou část HDP, vynakládá nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj a hraje klíčovou roli v budoucnosti naší země, uvedl s tím, že nabízí diskusi se zástupci trhu v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Představitelé ICT: Ministerstva ignorují připomínky trhu

Představitelům ICT průmyslu se nelíbí, že ministerstva poskytují neadekvátně krátkou dobu pro vyjádření k návrhům významných dokumentů a ignorují připomínky trhu. Obávají se aktivity ministerstva vnitra, které chce část dotací přerozdělovat prostřednictvím nově vytvořeného státního podniku. Dotace by nesměřovaly ke koncovým uživatelům, ale do komunikačních sítí státních úřadů.

Video Ekonomika ČT24
video

Internet v ohrožení

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, že se zároveň snaží dosáhnout dohody s ministerstvem vnitra o rozvržení celkové částky 14 miliard tak, aby deset miliard šlo na rozvoj vysokorychlostního internetu a čtyři miliardy byly použity nepřímo cestou Integrovaného regulačního operačního programu (IROP) ve správě ministerstva vnitra (MV) na podporu digitalizace státní správy. Dosud bylo záměrem vnitra rozdělovat šest miliard. I když je rozdělení kompetencí mezi dvě ministerstva také terčem kritiky, je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) nevyhnutelné.

„Zatímco obecně v rozvoji internetu je Česká republika uprostřed peletonu, v rozvoji e-governmentu je na předposledním místě a to je primární zodpovědnost ministerstva vnitra.“ 

Jan Mládek

ministr průmyslu (ČSSD)

Ministerstvo vnitra již podle náměstka Jaroslava Strouhala požádalo o konzultace parametrů návrhu s Evropskou komisí. „V okamžiku, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor národního plánu předloží jeho finální návrh, předpokládáme další jednání se všemi zainteresovanými subjekty včetně zástupců trhu, samospráv. Naší snahou je od začátku hájit veřejný zájem, kterým je plošné pokrytí České republiky dostupným vysokorychlostním internetem a efektivní nakládání s veřejnými prostředky, což nemusí být vždy v souladu s obchodními zájmy soukromých firem,“ uvedl.

Podle zástupců telekomunikačních firem by se celá agenda měla vrátit pod ministerstvo průmyslu a obchodu, které na strategii původně pracovalo. Zároveň musí národní plán přepracovat, aby vyhovoval pravidlům EU i připomínkám trhu.

Vláda má každopádně v plánu projekt nejméně za 30 miliard korun, který by měl do roku 2018 pokrýt celou Českou republiku internetem. Síť nové generace by pak měly využívat domácnosti, firmy i úřady.