Učitelé a absolventi zvedli nezaměstnanost. Podívejte se na váš region

O desetinu procentního bodu stoupla v červenci oproti minulému měsíci nezaměstnanost a dostala se tak na 6,3 procenta. Úřad práce, který aktuální čísla zveřejnil, vidí za růstem nezaměstnanosti hlavně příchod části pedagogů a dalších pracovníků ve školství na pracovní úřady. Svou tradiční roli ale sehráli i absolventi škol.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezonní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí především každoročně se opakující příchod části pedagogů a dalších pracovníků ve školství do evidence Úřadu práce České republiky. Ve vyšším počtu se nám hlásili také rodiče dětí ve školním věku, kteří nemají přes prázdniny hlídání. V menší míře začali přicházet i absolventi škol,“ uvedla Kateřina Sadílková, která byla pověřena řízením pracovního úřadu.

Čísla nezaměstnanosti nikoho nepřekvapila. „Hlavním faktorem byla sezonní fluktuace. V podstatě se jedná o tradiční jev, kdy v červenci přibývají na úřady práce absolventi, a to jak z řad středních škol, tak těch vysokoškolských,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Lukáš Kovanda ze skupiny Roklen pak dodává, že by po odeznění této absolventské přílivové vlny měla nezaměstnanost od září do začátku zimy opět citelně klesat. Míra nezaměstnanosti tak za celý letošní rok vykáže hodnotu 6,4 procenta, uvedl. Stoupající poptávka po práci pak může přispět ke zrychlení růstu mezd v příštím roce.

 

Podle analytika portálu Jobs.cz Tomáše Ervína Dombrovského ale není letošní nárůst absolventů tak vysoký, jako býval. Na úřadech práce přibylo 1600 mladistvých a absolventů a to není nijak vysoké číslo. „Vzhledem k tomu, že si letos mohou i trochu vybírat, protože pracovních nabídek je 100 tisíc – a to jenom v registru Úřadu práce, na pracovních portálech jsou další desítky tisíc míst – tak u některých absolventů je ta preference, že hledají spíše o něco déle práci, ale snaží se najít místo, které trochu odpovídá jejich kvalifikaci,“ říká Dombrovský s tím, že se mladí lidé snaží najít práci, která jim vydrží.

Problém nejsou nezaměstnaní absolventi

Absolventi si ale nakonec práci ve většině případů najdou. Mnohem větším problémem jsou počty nezaměstnaných Čechů nad 50 let. „Jejich podíl mezi dlouhodobě nezaměstnanými roste a nyní tvoří více než polovinu ze všech registrovaných,“ dodává Dombrovský.

Svou roli podle něj hraje také špatný přístup zaměstnavatelů k lidem ve vyšším produktivním věku, který je určitým východoevropským specifikem. „Je to určitý kult mládí, některé firmy a priori nepříliš vítají lidi, kteří překročili nějakou věkovou hranici. Je s tím spojený předsudek a obava o nižší výkon a nižší přizpůsobivost. Jsem přesvědčený, že je to naprosto scestná obava,“ dodává.

Analytik firmy Deloitte David Marek pak upozorňuje ještě na další věc. Podle něj se totiž otevírá otázka, kam může nezměstnanost dále klesat, než se bude stále častěji objevovat nedostatek pracovních sil. Některé obory i regiony si totiž už teď stěžují na to, jak je obtížné obsadit volná pracovní místa.

„V posledních měsících jsme si zvykli chválit. Já upozorním naopak na rizika. Jsou dvojího druhu. První je, že je u nás velká strukturální nezaměstnanost. Takže na jedné straně je relativně nízká nezaměstnanost a na straně druhé velká poptávka po profesích, které na trhu nejsou nebo jen nedostatečně.“

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory

Dalším rizikem je podle Dlouhého i to, že navzdory pozitivním zprávám o inflaci či nezaměstnanosti jsou podmínky pro podnikatele čím dál tím horší.  Zmiňuje například, že od 1. ledna se očekávají „nová kontrolní hlášení DPH, přitvrzuje se zákoník práce, například odstupné po velmi krátké době, bude se nadále zvyšovat minimální  mzda o 700 korun. Přestože máme dobře ekonomicky našlápnuto, máme dobrou makroekonomickou stabilitu a dobré postavení ve srovnání s ostatními zeměmi, tak stále nedokážeme dostatečně uvolnit prostor pro naše podnikatele“. A upozorňuje i na to, že by firmy uvítaly, kdyby byla možnost větší flexibility v pracovních úvazcích. 

Video Nezaměstnanost v červenci stoupla na 6,3 procenta
video

Nezaměstnanost v červenci stoupla na 6,3 procenta

Nezaměstnanost v červenci stoupla na 6,3 procenta

Novák: Růst nezaměstnanosti na začátku léta je tradiční jev

Dombrovský: Absolventi si vybírají. Chtějí práci, která jim vydrží

Dlouhý: Podmínky pro podnikatele jsou čím dál horší

Na předních příčkách EU

Podle posledních dat Eurostatu má Česko druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. V případě nezaměstnanosti mužů je Česká republika dokonce na první příčce z celé EU, upozornil Marek.

„Míra nezaměstnanosti v České republice v tom mezinárodním srovnání je velmi dobrá po dlouhé období. Vlastně i v těch krizových letech 2012, 2013 patřila Česká republika v evropském měřítku mezi země, kde byla míra nezaměstnanosti téměř nejnižší,“ uvedl Novák.