Reklamace krok za krokem

Praha - Koupit si něco nového nemusí být jen radost, Když věc nefunguje jak má, musíme ji jít reklamovat. A ne vždy se setkáme se vstřícností prodejce. Abychom byli na jednání o reklamaci připraveni, je dobré znát, jaká máme práva i povinnosti. Jen tak je možné překonat neoprávněné odmítání obchodníka a domoci se náhrady za vadné zboží.

Základní věc, kterou vždy musíme mít na paměti je, že zboží můžeme reklamovat během 24 měsíců od jeho zakoupení. V prvních 6 měsících má ale spotřebitel výrazně vyšší práva. „Při reklamaci v šestiměsíční lhůtě můžete požadovat vrácení ceny výrobku, nebo jeho okamžitou výměnu, a důkazní břemeno o tom, že vada byla způsobena nešetrným zacházením, je na straně prodávajícího. Pokud přijdete po této lhůtě, pak musíte tuto skutečnost dokázat vy,“ vysvětlila advokátka Andrea Stachová.

Někdy se může stát, že se v prodejně vymlouvají, že vám zboží k reklamaci nevezmou vůbec, protože v prodejně není například paní vedoucí. Na to ale nemá prodejce právo. „V každé prodejně musí být po celou provozní dobu osoba oprávněná přijímat reklamace,“ tvrdí Picková.

Bez dokladu o koupi to nejde

Základním předpokladem, abychom při reklamaci uspěli, je mít všechny potřebné doklady. „Potřebujeme nějaký doklad, kterým bychom prokázali, že jsme konkrétní zboží koupili právě v tomto obchodě v určitý den. Proto je dobrý paragon, nebo také záruční list,“ poradila Ivana Picková, tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů.

Prodávající nemůže podmiňovat přijetí reklamace existencí obou těchto dokladů, opravdu není myslitelné, aby spotřebitel schraňoval všechny tyto doklady. „Stejně tak není možné, aby spotřebitel měl povinnost přinést zboží v originálním balení,“ dodala Picková.

Sepsání reklamačního protokolu je nezbytné

Při převzetí zboží je prodejce povinen s námi sepsat také reklamační protokol. Obsahovat musí především údaje o prodejci - IČO, název, adresu sídla - a dále kontakt a jméno osoby, na kterou se můžete s reklamací obrátit. Nezbytnou náležitostí je také specifikace toho, čeho se v rámci reklamačního řízení domáháme.

Odstranitelná a neodstranitelná vada

Pokud nám prodejce reklamaci uzná jako oprávněnou, máme dvě možnosti. Buď se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Pokud se při reklamaci zjistilo, že je vada odstranitelná, a pohybujeme se v prvních 6 měsících, máme právo požadovat výměnu, pokud se pohybujeme ve zbylých 18 měsících záruky na spotřební zboží, má spotřebitel právo, aby mu byla vada odstraněna bezplatně opravou.

Pokud je reklamace uznána a je zjištěno, že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo požadovat buď výměnu výrobku za nový, nebo může odstoupit od smlouvy. „Pokud se vyskytne neodstranitelná vada, která nabrání řádnému užívání věci, může spotřebitel požadovat totéž, to znamená odstoupení od smlouvy, nebo výměnu výrobku za nový, ale může také požadovat slevu, pokud se nechce s výrobkem rozloučit,“ popsala možnosti spotřebitele Picková.

Co dělat, když prodejce reklamaci neuzná

Může se nám však stát, že nám prodejce reklamaci uznat nechce, i v tomto případě můžeme zboží reklamovat ještě jednou, většinou však se stejným výsledkem. Další z možností je obrátit se na soudního znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek. S tím se pak můžeme znovu požadovat reklamování zboží u prodejce, a pokud přesto nevyhoví, poslouží také jako podklad pro soud.

Když prodávající reklamaci zamítne, je ze zákona povinen písemně uvést důvod, proč byla reklamace zamítnuta. Čili neexistuje, že vám vrátí krabici s tím, že je reklamace zamítnuta a víc se s vámi odmítá bavit.

Opakovaná vada

Může nastat i situace, že se stejná vada u výrobku objeví opakovaně. Pokud reklamujeme stejnou vadu potřetí, máme právo požadovat odstoupení od smlouvy, nebo nový výrobek. Prodejce se v tomto případě nemůže vymlouvat na to, že ji pokaždé způsobil jiný faktor, podstatný je projev té vady.

Pokud se na výrobku vyskytnou 4 různé vady, má spotřebitel stejná práva jako při vadě neodstranitelné, to znamená nový výrobek, nebo dostoupení od smlouvy.

Prodejce nevyřídil reklamaci do třiceti dnů

Při reklamaci může nastat i situace, že ji prodejce nestihne vyřídit do třiceti dnů. V tuto chvíli má spotřebitel možnost rozhodnout se, co budete požadovat. Může žádat jak výměnu zboží za nové, tak vrátit peníze.

Tak jako u všeho i u reklamace platí, že nejlépe je problémům předejít. Pravidlo číslo jedna je si zboží pečlivě prohlédnout, u textilu to bude například zkontrolovat si všechny švy, zjistit také podle visačky jak se ten výrobek udržuje, jestli opravdu velikost odpovídá té, kterou požaduji, vyzkoušet si ho, zjistit jak se pere a z čeho je složený.

Pokud kupujeme například elektrospotřebič, nenechme se odradit tvrzením prodávajícího, že zboží nemůže nepředvést, protože nemá čas. Měli bychom požadovat, aby nám prodavačka krabici otevřela, zjistila, jestli je v ní opravdu veškeré příslušenství, které tam být má, a také předvedla, jakým způsobem se zboží používá. Mohlo by se totiž stát, že by spotřebitel přístroj poškodil a pak už by ho těžko reklamoval.

Paragon slouží jako doklad o koupi.
Paragon slouží jako doklad o koupi.
Více fotek
  • Paragon slouží jako doklad o koupi. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/381/38031.jpg
  • Soud autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/264/26306.jpg
  • Pánské košile autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/286/28596.jpg