Voda v Praze ode dneška zdražuje o čtyři procenta

Praha - Voda v hlavním městě ode dneška podraží o 3,99 procenta, tedy na 55,12 korun za metr krychlový. Rozhodli o tom pražští radní, přestože v prosinci slibovali, že se cena vody nezvýší. Podle odhadu magistrátu si čtyřčlenná rodina v metropoli připlatí ročně zhruba 368 korun. Důvodem zdražení je pokrytí častých oprav zastaralého a poruchového vodovodního potrubí.

„Zvýšením ceny vodného a stočného o 3,99 procenta se v letošním roce pouze pokryje inflační růst nákladů provozovatele,“ poznamenal náměstek primátora Rudolf Blažek. Dosud Pražané platili 53,01 korun za metr krychlový.

Naposledy se cena vodného a stočného v Praze zvedla takzvaně o inflaci loni v únoru. Rada hlavního města tehdy použila údaj Českého statistického úřadu, podle kterého průměrná míra inflace v roce 2007 činila 2,8 procenta.

Video Telefonát Barbory Straňákové
video

Telefonát Barbory Straňákové

Jak se tvoří pražská cena vody?

Za vodu v Praze zodpovídají tři subjekty, které také společně tvoří její cenu. Po vzájemné dohodě mezi Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) a Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) nejprve novou cenu schvalují představenstva a dozorčí rady obou společností. V souladu s cenovým věstníkem ministerstva financí si výrobce do ceny vody smí zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřený zisk. Konečnou výši ceny pak schvaluje rada hlavního města Prahy.

PVK zásobují vodou více než 1,4 milionu obyvatel Prahy a okolí a zaměstnávají více než 1 100 lidí. V roce 2007 měla společnost obrat 4,75 miliardy korun. Firma je členem skupiny Veolia Voda, největší vodohospodářské společnosti na světě. Její česká pobočka je také největší společností na tuzemském vodohospodářském trhu.

Pražská vodohospodářská společnost je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, úpravny vody Želivka a zdroje pitné vody Káraný. Stoprocentním vlastníkem společnosti je v současné době město, které na základě rozhodnutí z loňského listopadu odkoupilo zbývajících osm procent akcií, které byly vlastnictvím úpraven vody. Firma v roce 2007 hospodařila se ziskem před zdaněním 20,96 milionu korun. Celkové výnosy PVS činily 2,797 miliardy korun.