EU si posvítí na ratingové agentury

Štrasburk - Ratingové agentury čeká v Evropské unii přísnější regulace. Nová pravidla pro jejich fungování dnes schválil Evropský parlament. Už dopoledne je podpořily také členské země. Ratingové agentury bývají označovány za spoluviníky finanční krize, která přerostla v krizi ekonomickou. Zostřený dohled nad jejich fungováním má zabránit tomu, aby se podobná situace do budoucna opakovala.

„Analýza finanční krize ukázala, že ratingové agentury nefungovaly správně, celý systém selhal. Pracovaly bez jakékoli kontroly a dohledu,“ řekl francouzský europoslanec Jean-Paul Gauzes (EPP-ED).

Ratingové agentury, mezi něž patří například světoznámé společnosti Moody's či Standard&Poor's, se zabývají hodnocením firem, ale i jednotlivých států a jejich vzájemným porovnáváním z hlediska platební schopnosti. Ve finančním světě mají velké slovo. V poslední době ale čelí kritice za to, že nezaznamenaly zhoršující se situaci na finančních trzích. Podcenily prý třeba problémy související s hypotékami poskytovanými bankami klientům. Právě špatné hypotéky stály na začátku finanční krize a bankovním ústavům způsobily obrovské ztráty.

Nová pravidla by mimo jiné měla přinutit agentury k registraci a naplnit řadu dalších podmínek. Napříště tak budou třeba muset povinně zveřejňovat informace o tom, jaké modely či metodiky při vytváření ratingů použily. „Podstatou toho materiálu je zřízení nadnárodního silného regulátora. Ten bude mít dominantní roli na národními regulátory,“ vysvětlil zpřísněná pravidla europoslanec EPP-ED Ivo Strejček (ODS).

Některá nová pravidla pro ratingové agentury:

  • nesmějí poskytovat poradenské služby
  • nebudou smět hodnotit finanční nástroje, pokud nebudou mít dostatečně kvalitní podkladové informace
  • musí zveřejnit modely, metodiku a základní předpoklady, z nichž jejich proces hodnocení vychází
  • budou povinně zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti
  • budou muset zavést interní mechanismus kontroly kvality svých ratingových hodnocení.

Změny by také měly zabránit i případným střetům zájmu mezi hodnocenými organizacemi a agenturami. Jednotliví analytici agentury tak budou muset při delší spolupráci s nějakým subjektem rotovat, aby se nenarušila jejich nezávislost.

V současnosti se ratingové agentury řídí principem „samoregulace“. Vycházejí u toho především z etického kodexu, který v minulosti zpracovala Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Ten však EU nepovažuje za dostačující a odpovídající, proto se rozhodla přikročit k regulaci.