Trafikantům se zalíbila nabídka PPF na převzetí dluhů Sazky

Praha - Nabídka investiční skupiny PPF na převzetí pohledávek z kaucí za loterijní společností Sazka je pro trafikanty zajímavá. Po dnešním jednání s PPF to řekl předseda Sdružení trafikantů a prodejců tisku (STAPT) Milan Ságner. Nabídku PPF označil za „pozitivní krok správným směrem“. Členové sdružení jsou podle něj připraveni na spolupráci s novým majitelem Sazky, který vzejde z insolvenčního řízení. PPF se svou nabídkou snaží zabránit vypínání terminálů Sazky, které by podle nich mohlo nenávratně snížit hodnotu zadlužené společnosti.

Zástupci PPF dnes informovali sdružení o podrobnostech své nabídky, kterou PPF minulý týden zveřejnila prostřednictvím inzerátů v denním tisku. PPF nabídla drobným provozovatelům, kteří provozují loterijní terminály Sazky, že v případě potřeby uhradí kauce, které mají uloženy u Sazky. Dnes PPF informovala trafikanty o záměru co nejdříve obnovit plný provoz Sazky a v budoucnu jej rozvíjet novými investicemi.

Ságner uvedl, že další postup sdružení záleží nyní především na jednotlivých trafikantech, protože ne všichni dosud přihlásili své pohledávky za Sazkou do insolvenčního řízení. Tento krok je přitom nutný pro přijetí nabídky PPF. Termín pro přihlášení pohledávek za Sazkou končí ve čtvrtek. Na základě toho, kolik trafikantů přihlásí své pohledávky, se sdružení rozhodne, zda se na základě plných mocí od jednotlivých trafikantů pokusí dostat do věřitelského výboru Sazky.

Slib PPF znamená právně vymahatelný příslib navrácení veškerých finančních prostředků z kaucí, které mají trafikanti u Sazky složeny, uvedl Petr Dohnal, který v prozatímním věřitelském výboru zastupuje společnost Moranda, která patří PPF. Příslib PPF je platný při splnění některých podmínek jako například té, že obstaravatelé Sazky budou dodržovat dohody se Sazkou, a nedají tak záminku k odpojení terminálů.

Věřitelé Sazky se obávají, že by hromadné odpojování terminálů mohlo nenávratně snížit hodnotu Sazky. Podle jejich informací už firma odpojila 1 300 terminálů pro příjem sázek. Vedení Sazky to nicméně popírá. Podle mluvčího společnosti Jana Tuny je mimo provoz pouze menšina terminálů, jejichž nájemci buď sami požádali o ukončení spolupráce, nebo zadržují tržby.

Sazka se do problémů dostala kvůli splácení výstavby haly O2 arena v pražských Vysočanech. Do úpadku ji poslal Městský soud v Praze. Způsob řešení úpadku Sazky ale dosud nestanovil. Ve hře tak stále zůstává reorganizace i konkurz, který by ale de facto znamenal konec Sazky. Pravděpodobnější nicméně stále zůstává první varianta. Společnost by tak nadále fungovala podle soudem schváleného plánu, na jehož vypracování se obvykle podílejí věřitelé, dlužník a insolvenční správce. Většinovými držiteli dluhopisů jsou společnosti kontrolované investičními skupinami PPF a KKCG.