Konec švindlování s výdaji, Kalousek dohlédne na hospodaření obcí

Praha – Ministerstvo financí dnes vydalo novelu vyhlášky, která zavádí pro obce, kraje i ministerstva povinnost předkládat takzvaný Pomocný analytický přehled. V rámci něj budou muset organizace detailněji informovat v účetních výkazech o svém hospodaření. Přehled by měl pomoci i lépe předvídat vývoj veřejného dluhu a pomoci také v boji s korupcí. Obce novou vyhlášku kritizují, sestavování přehledu pro ně prý bude znamenat zvýšenou byrokratickou zátěž.

Detailnější informace o hospodaření obcí jsou pro stát důležité hlavně ve vztahu k dluhové krizi. „Je důležité si uvědomit, že přesné účetnictví je základní podmínkou věrohodných údajů o hospodářské a finanční situaci státu. Dodržování této metodiky je proto významné pro důvěryhodnost ČR. Tento význam je o to větší ve světle zkušeností řady států EU, které v minulosti tyto údaje zkreslovaly, a připravily se tak o důvěru investorů i mezinárodních institucí,“ zdůraznil ministr financí Miroslav Kalousek.

Pomocný analytický přehled vznikl podle ministerstva financí na základě požadavku EU. „Ve své podstatě se jedná o členění účetních záznamů pro statistické zjišťování. V případě, že by tyto požadavky nebyly řešeny vyhláškou, která je v kompetenci ministerstva financí, musel by Český statistický úřad zajistit jejich shromažďování na základě svých kompetencí. To znamená, že administrativní a finanční náročnost by nemohla být zásadně rozdílná, pokud by tyto požadavky ukládal přímo ČSÚ,“ uvedlo ministerstvo.

Obcím se nové povinnosti nelíbí

Obce přijímají návrh s odporem s tím, že především pro menší obce to znamená zvýšenou byrokratickou zátěž. Prý se o něm dozvěděly rovněž velmi pozdě. Velmi kritické jsou i krajské úřady, které obcím mají změny zprostředkovat a školit je. „Neustále čekáme na prováděcí dokumenty a doposud nemáme žádné podrobnosti, abychom věděli, podle čeho se má účtovat od 1. ledna,“ upozornil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD).

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR (ODS):

„Tato situace je pro nás samozřejmě naprosto neřešitelná v okamžiku, kdy vyhláška vychází mezi vánočními svátky a Silvestrem a je každému jasné, že není možná ani změna softwaru.“


Ministr financí ale dnes upozornil, že termín prvního předání přehledu byl stanoven na 31. červenec 2012 s daty ke konci června 2012. Do té doby by měly mít instituce čas najet na nový manuál. Dodal také, že s přechodem na nový software ministerstvo obcím finančně pomůže.

Nový výkaz nemusí předkládat zdravotní pojišťovny a dobrovolné svazky obcí. Obce s více než 1 000 obyvateli nebo příspěvkové organizace obcí a krajů s aktivy nad 10 milionů korun budou muset výkaz předkládat od roku 2014. V příštím roce se výkaz bude týkat obcí s více než 3 000 obyvateli a organizací s aktivy nad 100 milionů korun. Následně v roce 2013 se hranice upraví na obce s více než 1 500 obyvateli a organizace s aktivy nad 20 milionů korun.

Video Účetnictví obcí pro rok 2012
video

Účetnictví obcí pro rok 2012