Naši ekonomiku nečeká nic dobrého, míní Češi

Praha - Skoro tři čtvrtiny Čechů očekávají zhoršení dalšího ekonomického vývoje. V sousedním Polsku přitom do skupiny, která vidí budoucnost v černých barvách, spadá asi jen třetina obyvatel. Nejhůře ze středoevropských zemí hodnotí ekonomickou situaci své země ale Maďaři. Ukázal to průzkum v zemích Visegrádské čtyřky.

Zhoršení situace očekává 73 procent Čechů, kdežto v opak věří jen asi každý pětadvacátý dotázaný. V zemích Visegrádu tak jsme nejvíc pesimisticky naladěná společnost. Negativní vyhlídky však převažují i v ostatních státech středoevropské čtyřky.

Podle průzkumu věří nejvíce lidí ve světlejší zítřky ekonomiky v Polsku. „Naši ekonomiku nečeká žádná změna,“ odpovídají nejčastěji Poláci. Špatný scénář pak očekává zhruba třetina lidí. Na Slovensku zhruba desetina lidí čeká zlepšení ekonomické situace, ale při poněkud vyšším podílu těch, kdo předpokládají zhoršení. Za nimi se pak s nevelkým odstupem pohybují Maďaři a zdaleka nejméně příznivá očekávání vyjadřovali Češi.

Video Průzkum v zemích V4
video

Průzkum v zemích V4

CVVM:

„Očekávání vývoje ekonomické situace obyvatel všech čtyř zemí se oproti polovině minulého roku zhoršila. Přičemž v případě Maďarů, Poláků a Čechů je toto zhoršení poměrně výrazné.“


Nepatrně příznivější je hodnocení aktuální situace. V něm je Česká republika s velkým odstupem druhá. Současný stav ale hodnotí příznivě jen sedm procent Čechů. Opačný názor má 62 procent lidí.

Na Slovensku lidé ekonomickou situaci země vnímají kritičtěji než v Česku. Zhruba tři čtvrtiny Slováků hodnotí situaci negativně. Pozitivně se vyjádřila tři procenta lidí. Nejhůře ekonomickou situaci své země vnímají Maďaři, když 85 procent z nich ji hodnotí kriticky. Kladně ji vnímá jediné procento.