Razie ve firmě bez povolení soudu? Podle Štrasburku porušení lidských práv

Štrasburk/Brno – Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku uznal stížnost společnosti Delta Pekárny, že české úřady porušily Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. Důvodem byla inspekce, kterou bez soudního povolení provedli v kancelářích firmy pracovníci antimonopolního úřadu. Česká republika má Delta Pekárnám zaplatit odškodné 5 000 eur (asi 137 000 korun). Obě strany se mohou proti verdiktu odvolat.

Předmětem letitého sporu je náhlá inspekce z listopadu 2003, kterou v prostorách společnosti Delta Pekárny uskutečnil ÚOHS. Šetřil tehdy údajné porušení pravidel hospodářské soutěže. Firma poté dostala pokutu za to, že neumožnila další kontrolu své agendy bez souhlasu místního soudu.

Soud pro lidská práva při Radě Evropy dospěl k závěru, že Česko porušilo osmý článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týkající se respektování soukromého a rodinného života. Dnešní verdikt byl ale těsný: hlasovali pro něj čtyři ze sedmi soudců.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle svého mluvčího Martina Švandy dopady soudního rozhodnutí analyzuje. Zástupci Delta Pekáren ve verdiktu vidí precedent, který může zpochybnit podobné kontroly prováděné antimonopolním úřadem.

Právnička: Kontroly ztratí na významu

Jitka Linhartová z advokátní kanceláře Schoenherr míní, že ÚOHS postupoval v souladu se svým zákonným zmocněním. Rozsudek štrasburského soudu označila za šokující. „Vůbec si nedovedu představit budoucí praxi úřadu, když bude potřebovat předchozí schválení soudem,“ podotkla právnička.

Rozsudek podle ní může mít negativní dopady na činnost dalších správních úřadů, které vykonávají kontroly bez souhlasu soudu. „Může jít například o finanční úřady, potravinářskou nebo obchodní inspekci. Při rychlosti soudů ztratí kontroly na významu,“ dodala Linhartová.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zdroj: uohs.cz

Advokát Delta Pekáren Pavel Dejl upozornil, že rozsudek bude mít dopad nejen na činnost ÚOHS, ale i na rozhodování soudů. „Firmy nyní mohou namítat, že důkazy získané při takové protiprávní kontrole nejsou pro další správní a soudní řízení použitelné,“ myslí si Dejl.

Výrok štrasburského soudu se týkal místního šetření, při němž ÚOHS prověřuje možné kartelové dohody. Neohlášená inspekce slouží pracovníkům úřadu k tomu, aby zajistili dokumenty o nedovolené spolupráci firem.