Na energetické úspory domů stát rozdělil jen třetinu plánovaných peněz, uvádí NKÚ

Opatření na snížení energetické náročnosti bytových domů podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) přináší jen malé úspory. Úřad uvedl, že od roku 2015 do roku 2020 ministerstva pro místní rozvoj a životní prostředí rozdělila prostřednictvím programu Nová zelená úsporám a Integrovaného regionální operačního programu (IROP) jen třetinu z plánovaných peněz. Obě ministerstva se proti zprávě NKÚ ohradila. 

Podle kontrolorů obě ministerstva ve sledovaném období vyčlenila z evropských a státních peněz na energetická opatření, jako jsou zateplení, výměna oken či zdrojů tepla, celkem 12,9 miliardy korun, vyplatila ale jen 3,9 miliardy. Energetické úspory jsou přitom součástí závazků Česka k Evropské unii. 

„Odrazilo se to i na nízkých hodnotách energetických úspor, kterých oba programy dosáhly,“ uvedli kontroloři. Problém bylo podle NKÚ i to, že programy začaly se zpožděním a žadatelé o ně měli malý zájem.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) na zprávu reagovala prohlášením, že v daném období bylo z programu podpořeno evropskými dotacemi přes tři tisíce projektů na zateplení domů, rozděleno téměř osm miliard korun a více než osmdesát tisíc domácností docílilo snížené spotřeby energie.

Zpráva kritizuje i dlouhou dobu administrace

Podle ministryně se část vyčleněných peněz sice nepodařilo vyčerpat, nevyužité peníze byly ale v souladu s pravidly přesunuty na rozvoj mateřských škol nebo digitalizaci stavebního řízení.

Zjištění kontrolorů ale také uvádí, že ministerstvo pro místní rozvoj projekty k podpoře nevybíralo podle jejich efektivnosti, ani nebralo ohled na poměr mezi očekávanými úsporami energie a náklady. Kritizují také dlouhou a náročnou administraci projektů, která u IROP trvala v průměru 104 dnů. 

„Délka hodnotícího procesu je závislá i na reakční době žadatelů při vyzývání k doplnění žádosti,“ reaguje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Doplňuje, že podle Dostálové se má projekt vyhodnotit podle pravidel EU do sedmi měsíců od jeho podání a zmíněných průměrných 104 dnů je tedy méně než polovina stanovené doby.

Ministerstvo životního prostředí podle NKÚ u programu Nová zelená úsporám nenastavilo pro příjemce pravidla výběru dodavatelů, pouze je zavázal k dodržování zákona. Úřad ani Státní fond životního prostředí pak ale podle zjištění nekontroloval, jak příjemci s výběrem postupovali.  

Proti tomu se ale ohradilo ministerstvo, které uvedlo, že jeho postup i postup fondu byl v souladu s požadaky české legislativy. Program Nová zelená úsporám je podle úřadu „jeden z nejefektivnějších a nejdostupnějších“ programů v Česku, který přispěl 74 tisícům příjemcům celkem šestnácti miliardami korun. 

„Až nyní je známo, že do doby spuštění jeho nástupnického programu řada pražských bytových domů renovace zrealizovala bez dotace, například s pomocí komerčních úvěrů. I proto se původní predikce programu Nová zelená úsporám nemohla naplnit,“ dodal úřad s odkazem na původní program Zelená úsporám z let 2009 až 2012.