Rozhovory s kandidáty do evropských voleb: Stanislav Polčák (STAN+TOP)

Před volbami do Evropského parlamentu přináší ČT24 rozhovory se zástupci všech kandidátek, které se o mandáty ucházejí. S číslem 26 kandiduje uskupení STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, lídrem je Jiří Pospíšil. Na otázky Mariany Kopecké ale odpovídal druhý muž kandidátky Stanislav Polčák.

Video Studio ČT24
video

Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Stanislav Polčák (STAN+TOP)

Již jste členem Evropského parlamentu. V případě, že uspějete, na co se zaměříte, případně co byste dělal jinak?

Program máme zaměřený na čtyři priority, jedna je bezpečnost, to dneska říkají všichni, pro nás je to bezpečnost nejen vnitřní, ale i vnější, to znamená, sledujeme pás určité svobody, míru, který musí Evropská unie prosazovat i v těch ostatních, nečlenských státech. My potřebujeme širší pás sousedství.

Z priorit, které bych vybral, je to nepochybně péče o životní prostředí. Pro nás je spojena samozřejmě se zemědělstvím. Je důležité se chovat šetrně. Systém, který dnes funguje v Evropě, není dlouhodobě udržitelný. Trošku se chováme jakoby podle hesla: „Po nás potopa“. Toto by mělo přestat. My potřebujeme plnit environmentální cíle, to znamená, že zemědělci se musí chovat udržitelně ke krajině. To nemůže fungovat způsobem, kdy někdy bohužel sejí kukuřici do kopců, kdy máme v České republice obrovské monokultury, například řepky. Všichni vidíte ta žlutá pole.

A samozřejmě intenzifikace zemědělství spočívající v tom, že hnojíme pesticidy, které potom zamořují naši vodu, naše ovzduší je také velmi znečištěno, podívejte se, kolik máme měst v padesátce nejznečištěnějších měst v Evropě. Tam jsme druzí. Toto všechno musíme řešit, je to velká výzva. Tyto velké výzvy musíme řešit společně s Evropou, se spolupracujícími státy.

Tento apel na zemědělce je pro vás spíše tématem pro Evropský parlament než pro ten náš?

Je to symbióza, nemůže to samozřejmě být odděleno. Na druhou stranu, my se v České republice nepochybně chováme více neudržitelně, než to dělá například západní Evropa. Je to důsledek historického vývoje českého zemědělství. My vidíme a víme, že v České republice průměrný zemědělec hospodaří asi na desetkrát větší výměře, než je běžné v Evropě. Před tím nemůžeme neustále zavírat oči. My se proto hlásíme k postupnému zastropování plateb a zásadní podmíněnosti získávání eurodotací pro zemědělce právě plněním environmentálních opatření. To znamená zadržovat vodu v krajině, bojovat s větrnou erozí, to znamená, že musíte mít pozemkové úpravy, obce musí v této věci spolupracovat. Je to symbióza všech těch prvků a opatření a nemůžete oddělit evropskou úroveň od národní.

Jakou frakci byste v Evropském parlamentu volil? Pokračoval byste v té stávající?

Pokračuji ve své práci a určitě nebudu převlékat kabáty. Pro nás je důležité, že jsme členy největší evropské frakce, že máme možnost prosazovat náš program, že máme poměrně silný mandát. Samozřejmě, trochu by mě zviklalo, kdyby se například Evropská lidová strana rozhodla být méně vstřícná vůči aspektu dodržování klimatických věcí – péče o krajinu a životní prostředí. Potom bych zvažoval, jestli jsem správně. Jinak Starostové a nezávislí nejsou členy žádné evropské frakce a já jsem členem Evropské lidové strany v rámci poslanecké frakce.

Zahraniční politika: brexit. Byl byste pro dřívější odchod, než je plánovaný 31. říjen?

My jsme na otázku brexitu upozornili i v našem klipu. Diváci České televize to uvidí už příští týden, možná už to mnozí viděli na internetu. Je to snad hit. Brexit je ale nesmírně závažné téma. Já jsem strašně nešťastný z toho, jak k tomu Britové přistoupili. Bohužel, čekali jsme, že budou mít jasné stanovisko. To nemají. Neustále to zatěžuje situaci v Evropě. Možná by bylo dobré, kdyby se rozmysleli. Nechci jim do toho takzvaně kecat v roli kecala tady z České republiky.

Co bychom měli sledovat? Především ochranu zájmů Evropanů nebo českých občanů na britských ostrovech. A my nemůžeme zradit Irsko. My potřebujeme dodržet určité standardy styku mezi státy, to znamená Irsko a Severní Irsko. Tam došlo skutečně k utlumení násilí a eskalace tam už dneska probíhá. Takže toto je společný zájem, já si myslím, Britů i Irů. Evropská unie nemůže zradit Irsko. My jsme v těch jednáních rozhodně nebyli tvrdí, jak mluví někteří čeští euroskeptici. Mimochodem, ti mají dneska taky trochu máslo na hlavě, protože neustále hovořili o tom, že vystoupit z Evropské unie je sen každého státu. Podívejte se, jak tradiční demokracie, Spojené království je nejstarší demokracie v Evropě, není schopna situaci zvládnout. Pro Českou republiku by to byla katastrofa. Takže czexit není vůbec na stole. A brexit? Radši se podívejte na náš klip.

Takže referendum o vystoupení Česka z Evropské unie za vás v žádném případě? I kdyby třeba občané měli dost informací, do čeho by případně šli, možná na rozdíl od těch britských?

Toto je nesmírně vážná otázka, protože je fakt, že jsem zaznamenal, že pan Michálek za Piráty vyhlásil, že se blíží k dohodě o změně Ústavy, která umožní konat referendum. My jsme v této věci velmi opatrní, protože podle mého názoru není v tuto chvíli možné přistoupit na podmínky bezbřehého referenda. Referendum o vystoupení České republiky z Unie, to je katastrofa. To je skutečně pro naši budoucnost naprosto extrémní varianta. Někteří, třeba Václav Klaus mladší, říkají, „tak o třetinu zchudneme“. Ukažte mi na jednoho člověka v České republice, který by chtěl být o jednu třetinu chudší. Referendum je určitě pošlapávání naší budoucnosti a já se fakt divím Pirátům, že na toto naskakují.

Otázka by byla, jestli by byly zahrnuté i zahraničněpolitické otázky?

Pan Okamura říká, že by to tam mělo být. A s Okamurou se bohužel ANO a Piráti o této věci baví.

Pojďme k bezpečnosti, kterou už jste zmiňoval. Jak by se měla řešit ochrana společných hranic Evropské unie? Dělal jste třeba i vy pro ni dost?

Máme to v prioritě číslo jedna. To znamená vnitřní a vnější bezpečnost. Tu vnější už jsem popsal. Samozřejmě, zabezpečení evropských hranic by mělo být prioritou. My jsme posílili rozpočtové kapitoly, které se věnují právě ochraně vnější hranice. Musíme nepochybně ještě dále posílit kapacity pobřežní stráže. Ale tady já bych nechtěl být populista. Myslím si, že Evropská unie udělala maximum. Podívejte se, že dneska fungují mezinárodní vztahy například s Tureckem. A měla by jít ještě dál. Měla by zabezpečit například možnost vydávání uprchlíků, kteří nezískají status mezinárodněprávní ochrany, do dalších zemí. Evropská unie má pouze, pokud vím, šest readmisních dohod, to znamená dohod o navrácení azylantů, kteří nezískali nárok. Tady bychom určitě měli přidat.

Zeptala bych se na otázku dvojí kvality potravin. Evropská unie nějak rozhodla, vy jste byl pro přísnější pozměňovací návrh, který chtěl, aby se to postihovalo víc, aby se to více kontrolovalo. Jste spokojený s tím, jaká varianta prošla, že se nemluví o tom, o čem jste chtěl? Mám na mysli nekalé praktiky.

Jsem rád, že jste toto téma nastolila. Evropský parlament v této věci chtěl přísnější úpravu. Je trochu pokrytectví české vlády, když nyní vytahuje kvalitu potravin a nekalou soutěž, protože bohužel i česká vláda podpořila změkčení pravidel. Já tomu do dneška nerozumím. Buď to byl přímý kalkul, že to použijí ve volební kampani, protože kdyby stáli na straně Evropského parlamentu, to znamená zejména ministři za ANO, kteří to tam prosadili, tak dnes tento problém možná neřešíme. ANO má paní komisařku, má své europoslance, má svou vládu. A teď se tváří, že dvojí kvalita potravin je zrada Evropské unie. Ten, kdo by si měl, myslím, šáhnout do svědomí, je česká vláda.

Měly by se prodlužovat sankce proti Rusku? Proč ano, proč ne? A jak by podle vás mělo vypadat strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou?

Já začnu u toho Ruska. Myslím si, že pokud nechceme zradit Ukrajinu úplně, tak je nepochybné, že musíme sankce dodržovat. To je dneska jediný možný prostředek, který máme. Byly to západní státy, které spolu s Ruskem zajistily svrchovanost Ukrajiny v takzvaném Budapešťském memorandu. To se podepsalo v roce 1994 a teď se bezostyšně porušuje. Toto memorandum zajistilo svrchovanost této země. Pokud nechceme hartusit zbraněmi, to já si opravdu nepřeji, tak musíme stát při Ukrajině alespoň v otázce sankcí. Bojím se toho, že i někteří čeští politici, pan prezident Zeman, hovoří o tom, že tyto sankce mají být zrušeny.

Pokud jde o Čínu, nepochybně máme s Čínou mluvit. Je to dneska velmoc, řekněme, druhého řádu vedle Spojených států, ale je to přeci jenom na bázi rovného s rovným. Minimálně Evropská unie musí mít v této věci společný postoj. Není možné, aby si Čína tu uloupla Maďarsko, tu uloupla Řecko. Společný postoj vůči Číně, to je naše evropské hledisko. Evropské hledisko kandidátky, která zahrnuje osmnáct subjektů. Unikátní projekt. Netříštíme síly.