Smlouva Karolíny Milerové na licence s Krtečkem je neplatná. Potvrdil to odvolací soud

Smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s populární pohádkovou postavičkou Krtečkem, je neplatná. Milerová tedy ke Krtečkovi nemá licenci ani právo poskytovat podlicence dalším výrobcům. Potvrdil to pražský vrchní soud. Odvolací senát tak dal za pravdu správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Rozhodnutí je pravomocné. 

Video Události ČT: Smlouva Karolíny Milerové na licence s Krtečkem je neplatná
video

Spory o Krtka se dotkly seriálu i hraček. Prodávají se jen ty s právy od Milera

Zdroj: ČT24

Soudy dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Výtvarníkova vnučka totiž v době uzavření smlouvy neznala počet a rozsah 375 licenčních kontraktů ke Krtečkovi, které byly uzavřeny dříve.

„Ze smlouvy není zřejmé, jaká práva měla žalovaná (Milerová) nabýt,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Čurda. Rozsudek se týká nejenom Krtečka, ale veškerého autorského díla zesnulého výtvarníka Milera. Vnučka dílo nesmí nijak užívat, tedy ani měnit a doplňovat. Musí také do tří dnů od právní moci rozsudku identifikovat Fischerové všechny subjekty, kterým poskytla podlicenci. Podle správkyně dědictví dopadá verdikt i na kontrakty uzavřené ve světě, tedy i na seriál Krtek a Panda, který vznikl v koprodukci s Čínou.

Milerová argumentovala mimo jiné tím, že obecnou formulaci zvolil výtvarník záměrně, protože chtěl, aby jeho vnučka licenci získala v co nejširším rozsahu. „Je mi to samozřejmě líto, ale právní vada není moje chyba. Já jsem dělala maximum pro to, abych tu smlouvu obhájila. Uvidíme, jestli se budeme moct nějak domluvit, nebo ten byznys budeme muset zavřít,“ řekla po jednání Milerová.

„Ta situace už byla vyčerpávající, takže někdy i prohra je výhra v tom, že máte jasno. Nejhorší je ta nejistota,“ doplnila.

Na otázku, zda bude stahovat předměty s Krtečkem z trhu, zatím nedokázala odpovědět. „Záleží to hodně na protistraně, jak se zachová. Budu se snažit co nejvíce hájit své obchodní partnery a eliminovat škody,“ dodala. Odhadla, že smluv uzavřela desítky.

Právník vítězné Fischerové Jiří Matzner předpokládá, že Milerová a její firma Little Mole bude muset své produkty stáhnout. „Kdyby je prodejci dále distribuovali, dopustili by se neoprávněného jednání. Takže by měli přestat prodávat,“ uvedl právník k předmětům, které nesou označení Little Mole.

„Až dostaneme od soudu písemné vyhotovení rozsudku, můžeme se obrátit na jednotlivé distributory, televize, prodejce a vyzvat je, aby přestali,“ vysvětlil Matzner.

„Rozsudek znamená jednu zásadní věc: zánik dvojkolejnosti. Tedy zánik toho, že se budou objevovat dva licenční partneři na stejný výrobek, na stejnou oblast trhu, na stejné území,“ uvedl. Označil to za výhru výtvarníkových dědiců, kteří se na vypořádání mnohamilionového dědictví stále nedohodli.

Krtečka s Pandou kritika nepřijala

Milerova vnučka Karolína za účelem rozvíjení odkazu díla svého dědečka založila společnost Little Mole. Poté se na trhu objevily výrobky licencované touto společností, přestože Fischerová předtím uzavřela ve stejném segmentu výhradní smlouvu s někým jiným.

Následně vypukl spor, ve kterém se správkyně Milerova díla mimo jiné snažila zpochybnit i výtvarníkův podpis pod dohodou s Karolínou Milerovu, ovšem neúspěšně.

Ve sporu jde o výnosný obchod, podle odhadů médií se roční výnosy z licencí na postavu Krtka pohybují v milionech korun. Postavička je populární nejen v Česku, ale také v Německu i řadě dalších evropských zemí. Pod taktovkou Karolíny Milerové se pak před několika lety rozjela spolupráce s čínskými tvůrci, jejím výsledkem je kritikou nepříliš vstřícně přijatý seriál o 26 dílech, ve kterém Krtek prožívá nová dobrodružství po boku Pandy.

Závětí existuje několik

Fischerová zažalovala Milerovou také kvůli vydání výnosů z uzavřených smluv, protože peníze podle ní náleží všem dědicům. Pražský městský soud čekal s projednáním věci na rozsudek v dnešním sporu. „Budeme zkoumat výši výnosů. Máme zažalovány miliony, ale to neznamená, že to nebude víc,“ sdělil Matzner.

Správkyně dědictví označila nynější rozhodnutí za potěšující. „S panem Milerem jsem spolupracovala v dobré shodě víc než dvacet let a tu agendu jsme nikdy nevystavili žádným soudním sporům. Bylo to pro mě psychicky velmi zatěžující a jsem ráda, že to skončilo,“ řekla.

Ohledně dědického řízení si Fischerová netroufá odhadnout další vývoj. Kromě sporu kolem licenční smlouvy Karolíny Milerové, ve kterém neuspěla například snaha soudu přimět obě strany k vzájemné dohodě, není vyřešeno ani dědictví po výtvarníkovi. Ten totiž podle dostupných údajů sepsal několik závětí, s jejichž obsahem nejsou někteří dědici spokojeni. Postoje dědiců jsou podle ní „proměnlivé“. „Bylo by dobře, aby to skončilo už v zájmu udržení určité image licence Krteček. Žádný spor nepřispívá k dobré pověsti licence,“ uzavřela.

Pravděpodobných dědiců je podle médií šest. S manželkou Emilií měl Miler dcery Kateřinu a Barboru, měl i syna z prvního manželství. Dalším možným dědicem je právě Milerova vnučka Karolína, která žila od svých 14 let s prarodiči. „Moje matka se o mě celý život nechtěla moc starat. V mých 14 letech to vygradovalo,“ řekla před časem týdeníku Euro. Svoji matku Barboru v pubertě nakonec opustila a odstěhovala se k dědovi.

Miler pověřil advokátku Fischerovou správou dědictví jeho autorských práv po dobu od data jeho úmrtí do skončení dědického řízení notářským zápisem v říjnu 2006.

O práva se soudí i dcera autora Krtečka

Nejde ale o jediné licenční neshody v rodině. Fischerová, která ze své pozice musí chránit Milerův majetek i proti samotným dědicům, vedla další spor s výtvarníkovou dcerou Kateřinou, tetou Karolíny. Kateřina v roce 2011 uzavřela se svým otcem, autorem postavy Krtečka, dohodu. Tu však Krajský soud v Praze určil za neplatnou, což potvrdil v září 2018 i Vrchní soud v Praze. Milerová tak podle správkyně neměla a nemá oprávnění k nakládání s dílem.

Podle Fischerové je licenční dohoda s dcerou autora neplatná, protože neobsahuje ujednání o odměně „Soud prvního stupně nepochybil. I my máme za to, že dohoda je neplatná kvůli absenci ujednání o odměně,“ zdůvodnil rozhodnutí vrchního soudu předseda odvolacího senátu Jiří Čurda. Spor mezi dcerou výtvarníka Kateřinou Milerovou a správkyní Milerova dědictví Milenou Fischerovou řeší soudy už od roku 2016.  

Pražský vrchní soud vloni v září pravomocně rozhodl, že Kateřina Milerová nesmí nadále vydávat svou knihu Krtek na návštěvě a neprodané publikace musí stáhnout z trhu. V roce 2017 Milerová vydala další knihu, Krtek a zahrádka, o té soud nerozhodoval.

Proti vydání knihy své tety byla i výtvarníkova vnučka Karolína Milerová. „Děda nechtěl, aby v jeho díle někdo pokračoval, aby dál kreslil Krtka. Krtek Kateřiny Milerové je jiný než ten dědův,“ citovala na podzim 2015 vnučku ČTK.

S hájením práv se potýkal i autor

Zdeněk Miler, který zemřel 30. listopadu 2011, se potýkal s hájením autorských práv i za svého života. Například v roce 2008 vyhrál soud s padělateli, kteří o dva roky dříve dovezli do Česka skoro osm tisíc kusů dětského textilu s napodobeninami Krtečka. Oblečení, na kterém se Krtek přímo nevyskytuje, dostaly zdarma děti v dětských domovech, zbytek byl zlikvidován.