Výživné má při splácení dluhů přednost, ale ne absolutní. Na děti pak zbývá třeba jen stovka

Když někdo dluží na výživném, má jeho splácení přednost před všemi ostatními dluhy. Přesto není výživné úplně na prvním místě, přednost před ním má třeba odměna insolvenčnímu správci. Na děti pak ale zbývá třeba jen sto korun. Poslanci by se měli v září zabývat návrhem, který by z výživného učinil naprostou prioritu, děti vychovávané samoživitelkami či samoživiteli by pak měly přednost i před insolvenčním správcem.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Ministerstvo chce při insolvenci upřednostnit výživné

Vyhlásit osobní bankrot je jedna z možných cest z dluhů. Zatímco ale dlužník má naději, že do pěti let bude mít klid, na jeho děti mnoho nezbývá. Výživné sice má přednostní postavení před ostatními pohledávkami, jenomže pohledávky jako takové nejsou v případě insolvence tak docela na prvním místě.

„Na prvním místě je insolvenční správce, pak jsou tam třeba škody na zdraví a poté je až výživné,“ shrnula ředitelka programu Vaše výživné Iveta Novotná. Insolvenční správce dostává přes tisíc korun, kromě toho náleží dlužníkovi samotnému nezabavitelné minimum. To se pohybuje kolem devíti až deseti tisíc korun nebo i výše – v závislosti na tom, zda má dlužník přednostní pohledávky, kolik dětí sám vychovává či zda žije v manželství.

Děti, které vychovává někdo jiný, jsou tím pádem na řadě až po správci a dlužníkovi samotném. Výsledek může být tristní. Lucie Mácová, která má tři děti – každé s jiným mužem, z nichž jeden je v exekuci a dva v insolvenci – dostává měsíčně třeba jen málo přes sto korun. Za deset let, kdy se výživného domáhá, získala na všechny tři děti dohromady zhruba 30 tisíc.

Spolupráce s insolvenčními správci podle ní není dobrá. „Nekomunikují, nepošlou dopis. Pošlou minimum 126 korun, a tím to skončilo,“ uvedla. 

Podle insolvenčních správců je to ale jen dočasné. „Na počátku procesu je určité zpoždění, které je dáno počátečními vstupními výdaji,“ upozornil advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský. Postupně by ale mělo peněz na děti přibýt. Advokát míní, že by pomohlo, kdyby stát zrušil povinnost platit DPH z odměny insolvenčního správce, potom by podle něj na výživné zbylo více.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) připustil, že by se pravidla měla změnit ve prospěch vyživovaných. „Současná právní úprava je nevyhovující. Domoci se výživného na někom, kdo je v insolvenci, může trvat řadu měsíců,“ uvedl.

Ministerstvo spravedlnosti proto zpracovalo pozměňovací návrh, kde je výživné naprostou prioritou. Poslanci se jím budou zabývat na nejbližší schůzi, která proběhne v první polovině září.