Senioři jedou s dobou a učí se zvládat smyk

Ostravský polygon Libros je jedním z těch, kde probíhají kurzy bezpečného řízení pro seniory v rámci projektu Jedu s dobou. Lidé starší 65 let si tu mohou vyzkoušet jízdu v krizových situacích, například ve smyku.

Video Studio 6
video

Studio 6: Senioři se učí zvládat krizové situace za volantem

„Přišel nám impulz od kolegů z Rakouska, kde se tomu věnovali, a zjistilo se, že u seniorů klesá pozornost hlavně díky zraku a vnímání,“ říká ředitel ostravského centra bezpečné jízdy Dalimil Frič. Podle jeho zkušeností se ale na výkonu řidiče staršího 65 let podílí víc faktorů než jen kvalita zraku.

Jednou ze situací, kterou si mohou senioři na ostravském polygonu vyzkoušet, je  manévrování na smykové desce. Řidič se rozjede a při udržování konstantní rychlosti 30 kilometrů v hodině vjede na desku, která posune záď vozu třeba až o jeden metr.

„Bezprostředně po smykové desce se ocitá na kluzné ploše, která je zkrápěna, a celé se to chová jako zasněžená komunikace někdy v prosinci,“ upřesňuje Frič. 

Podle jeho slov si v rámci bezplatného programu mohou řidiči a řidičky vyzkoušet také kluznou zatáčku nebo krizové brzdění a řešení smyku.

Kurz probíhá v osmi městech

Kurz je rozdělen na dvě části. Teoretická se věnuje aktualitám z legislativy a teorii bezpečné jízdy. V praktické části kurzu si pak senioři zkoušejí v praxi krizové situace a základy zdravovědy. Kurzy probíhají v jednotlivých Centrech bezpečné jízdy, na tzv. polygonech v osmi městech Česka.

Projekt je financován z Fondu zábrany škod (FZŠ), ze kterého správce fondu – Česká kancelář pojistitelů (ČKP) – uvolnil na projekt celkem šest milionů korun.

Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha se nehodovost seniorů zvyšuje, což je zapříčiněno zejména jejich zvyšujícím se podílem na celkové populaci.

Podle statistik ČSÚ a dopravní policie jsou nejrizikovější řidičskou skupinou tzv. prvořidiči, tedy řidiči ve věkovém rozmezí 18 až 29 let, jejichž podíl na celkové nehodovosti činí více než 21,5 procenta. U řidičů ve věku nad 60 let je tento podíl necelých 12 procent.