Pedagogicko-psychologické poradny jsou přeplněné. Je málo odborníků a žádostí o odklad přibývá

Termíny na vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologických poradnách jsou zaplněné na měsíce dopředu. Posudky poraden přitom potřebují rodiče, kteří chtějí v dubnu při zápisech do základních škol žádat pro své dítě odklad školní docházky. Poradny apelují na tyto rodiče, aby si termín s pracovníky domluvili co nejdříve. Do nutnosti odložit školní docházku vstupuje podle dětské psycholožky Barbory Lucké řada faktorů, mezi nimi jsou třeba důsledky přílišného hraní her na počítači, nebo střídavá péče.

Video Studio 6
video

Studio 6: Pedagogicko-psychologické poradny jsou přeplněné

„Rodiče častěji žádají o odklad školní docházky a zároveň kapacita poraden nestačí. Do hry ale také vstupuje fakt, že v poradnách neřešíme pouze odklady školní docházky, ale spoustu dalších otázek souvisejících se vzděláváním dětí,“ podotýká k důvodům přetíženosti poraden dětská psycholožka Barbora Lucká.

Počítačové hry i střídavá péče

Podle psycholožky souvisí nárůst počtu dětí, které potřebují odklad školní docházky, s tím, jak jsou na vstup do školy připravovány doma. Roli hraje nedostatek řízené činnosti společně s rodiči, nebo přílišný čas strávený na počítači, který zvyšuje obtíže se soustředěním.

„Určitě do hry vstupují obtíže s řečovým vývojem, což také ovlivňuje školní připravenost,“ podotýká Barbora Lucká a dodává, že nezanedbatelný dopad na pohodu dětí, a tudíž i schopnost fungovat ve škole, nese rozvodovost rodičů a střídavá péče.

Při zkoumání vhodnosti odkladu školní docházky testuje dětská psycholožka například zrakové rozlišování, kdy dítě dostane papír s několika rámečky, v každém z nich je několik obrazců a dítě má rozlišit, zda jsou stejné, nebo se liší.

Předmatematické představy zase děti prokazují třeba tím, že dokáží poskládat kartičky s různě velkými postavami podle velikosti.

Potvrzení z poradny není u zápisu povinností

„Většinou ale nejde o jednotlivé úkoly a dovednosti,“ poznamenává dětská psycholožka. „Myslím, že mnohem důležitější je, zda děti vůbec dokážou úkol začít řešit – vyposlechnou si zadání, zapamatují si ho a dokáží u řešení vydržet a pracovat na něm,“ dodává.

Až dvě třetiny dětí, které rodiče do poradny přivedou s žádostí o odklad, se souhlasným vyjádřením pracovníků poradny nakonec také odcházejí. A psycholožka upozorňuje na to, že pokud rodiče nestihnou vyřídit potvrzení do dubnového zápisu, mohou si domluvit termín i později. Donést potvrzení k zápisu není žádná zákonná povinnost, ale pouze doporučení.