Senátoři chtějí, aby Ústavní soud zrušil registr smluv. Způsobí miliardové škody, říkají

Téměř polovina jedenaosmdesátičlenného Senátu se připojila k návrhu na zrušení zákona o registru smluv, který posoudí Ústavní soud. Podle zákonodárců by mohlo zveřejňování smluv státu, krajů a obcí i společností, které jim patří, způsobit veřejnému sektoru miliardové škody.

I když zákonodárci v létě povinnost zveřejňovat smlouvy změkčili, podle tří desítek senátorů by měl Ústavní soud zákon o registru smluv buď zrušit, nebo z něj alespoň odstranit pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro kraje, obce nebo jimi vlastněné firmy. 

„Zákon o registru smluv nebývalým způsobem ohrožuje veřejné vlastnictví, neúměrně zvyšuje byrokratickou zátěž, zavádí nerovnost ve veřejné soutěži a působí negativně na samu existenční podstatu firem s veřejným vlastníkem,“ uvedl senátor a někdejší ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD).

Autor registru smluv Jan Farský (STAN) pochybuje o tom, že by senátoři mohli u Ústavního soudu uspět. Že by byl registr v rozporu s ústavou, si nemyslí vzhledem k tomu, jakým způsobem zákon projednávala sněmovna, jak dlouho jej posuzovaly jednotlivé resorty a kolik bylo připomínkových řízení.

Koncem června prošla sněmovnou novela, která dává výjimku některým státním podnikům a společnostem s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Totéž se týká národního podniku Budějovický Budvar. Senát k novele nepřijal žádné usnesení.