Sobotka bilancoval s Brabcem: Přestali jsme ignorovat změny klimatu

Setkáním s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) dokončil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sérii bilančních schůzek. Česko podle premiéra přestalo ignorovat změny klimatu a začalo se připravovat na zvládání sucha, ministerstvo ocenil i za sjednocení pravidel pro národní parky a kotlíkové dotace.

Video Studio ČT24
video

TK po bilanční schůzce Bohuslava Sobotky s Richardem Brabcem

„Jsem rád, že jsme konečně začali sledovat otázku dopadů změn klimatu a že jsme přestali ignorovat fakt, že dochází ke klimatickým změnám,“ pochválil Sobotka vlastní kabinet. „Podařilo se nám vytvořit strategické dokumenty, které umožní státu a státní správě na tyto změny reagovat a připojit se k zemím, které ratifikovaly Pařížskou dohodu.“

Existence národního akčního plánu adaptace na změny klimatu a další koncepční dokumenty podle premiéra poskytnou budoucí vládě dostatek podkladů pro to, jak se změnami klimatu pracovat.

„Problematika sucha bude jednou z největších výzev, které bude česká republika v budoucnu čelit, a nebude to výzva snadná. Tato vláda a toto ministerstvo životního prostředí s tím začalo. Pro minulé vlády to nebylo téma,“ doplnil ministr Brabec.

Chybějící zákon o odpadech

Sobotka ocenil také zjednodušení procesu EIA, sjednocení pravidel pro národní parky („Byl přijat zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon, který v minulosti opakovaně narazil na protichůdné zájmy a jsem rád, že se ho naší vládní většině podařilo prosadit“) a kotlíkové dotace. „Podařilo se vyměnit přes jednadvacet tisíc kotlů v rámci kotlíkových dotací, došlo díky tomu ke snížení emisí a skleníkových plynů,“ řekl.

V ochraně životního prostředí vláda po nástupu do funkce určila více priorit. Kromě čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí a zjednodušení procesu hodnocení dopadu staveb na životní prostředí EIA to bylo i zvýšení úrovně recyklace odpadů. Zajistit to měla zejména novela zákona o odpadech. Ministerstvo ji ale připravilo se zpožděním, návrh je sice hotový, zbude ale pro příští vládu. 

Brabec také nepředložil antifosilní zákon, který měl zajistit postupné snižování závislosti na fosilních palivech. Sobotka řekl, že proti zákonu se postavili jak zaměstnavatelé, tak odbory. Brabec dodal, že zákon by byl jen deklarativní a že stejný záměr obsahuje přijatá Politika ochrany klimatu, která je navíc konkrétnější.