Začíná platit novela o vojácích. Řeší jejich bydlení nebo zajetí teroristou

Říjnem vstupuje v platnost novela zákona o vojácích z povolání. Náklady na změny by neměly přesáhnout 30 milionů. Novela by měla snížit administrativní zátěž, upravuje nároky na bydlení, jízdné, odškodnění pro pozůstalé v případě smrti vojáka nebo zajetí vojáka teroristy na území ČR.

Vojákům se nově přestanou krátit příplatky na bydlení v případech, že jich více bydlí v jednom bytě. Příspěvek byl dosud krácen 1386 vojákům, krácení podle důvodové zprávy vedlo k tomu, že si vojáci hledali samostatné pronájmy. Náklady na tuto změnu nepřesáhnou podle mluvčí ministerstva obrany Jany Zechmeisterové 30 milionů korun, v rozpočtu na to peníze jsou.

Podle Zechmeisterové odborná veřejnost kritizovala, že příspěvek na bydlení pobírají v plné výši i vojáci, kteří sdílejí společnou domácnost. Proto se začaly příspěvky krátit. V posledních letech se ale výrazně zvýšil vlastní podíl vojáka na financování bydlení.

„Krácení příspěvku tak nevede k hospodárnějšímu chování vojáků, ale naopak je pobízí k ukončení dosavadního sdílení pronájmu bytů v místě výkonu služby. Současně i ze strany služebních orgánů vzrostla administrativa spojená se sledováním, zda voják užívá dům nebo byt s jinými vojáky. Po zohlednění těchto skutečností bylo vyhodnoceno jako efektivnější a účelnější poskytovat služební příspěvek na bydlení každému vojákovi,“ uvedla Zechmeisterová.

Novela myslí i na zajetí na území Česka

Novela upravuje i případné zajetí vojáka v ČR, dosud upravovala jen zajetí v zahraničí. „Bezpečnostní prostředí ve světě se vyvíjí a riziko zajetí nelze vyloučit ani při teroristických útocích, které mohou nastat kdekoliv,“ řekla Zechmeisterová. Je to například kvůli zajetí vojáka na území ČR v případě teroristického útoku.

Rodiny profesionálních vojáků taky budou mít díky novele nárok na vyšší odškodné, a to ve výši třicetinásobku minimální mzdy. „V letech 2016 ani 2017 (od ledna dosud) naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí vojáka při výkonu služby v rizikových oblastech. Proto v tomto období nebylo vyplaceno žádné jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých,“ uvedla Zechmeisterová.

Novela upravuje i příspěvky na dopravu, které vojáci dostávají. Od října bude vojákům propláceno jízdné mezi bydlištěm a místem služby jen po ČR, a to i pokud mají hlášené bydliště v zahraničí.