Vláda rozhodla: Leteckou záchranku má v příštích letech provozovat nový státní podnik

O leteckou záchrannou službu by se po roce 2020 měl starat státní podnik. Rozhodla o tom Sobotkova vláda, když posuzovala i variantu, že by letecká záchranka přešla pod Řízení letového provozu. V současnosti tuto službu zajišťuje armáda, policie i soukromé společnosti. Založení státního podniku bude podle předlohy trvat přibližně tři roky, nákup deseti nových vrtulníků pak státní kasu vyjde na zhruba 1,6 miliardy korun.

Armádní vrtulník sokol létá z Plzně a Bechyně

Zdroj: LZS Bechyně

„Letecká záchranná služba získá jistotu dlouhodobého fungování bez nutnosti opakovaného zadávání veřejných zakázek. To umožní její efektivnější fungování. V neposlední řadě bude mít stát možnost investovat peníze do modernizace techniky i výcviku personálu. Stát bude také moci flexibilně provádět změny v rozsahu služby a přímo ovlivňovat kvalitativní parametry služby,“ uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

Právě peníze ze státního rozpočtu ale mohou být problém. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v sobě navrhované řešení nese riziko nedovolené veřejné podpory jednoho podniku, byť státního, protože činnost v současné době zajišťují soukromé subjekty. Podpora je navíc tak vysoká, že by na ni nebylo možné vztáhnout žádnou z výjimek. Bude proto nutné záměr projednat s Evropskou komisí.

Proti státnímu podniku hejtmani i řada politických stran  

Ministerstvo zdravotnictví má teď do konce roku předložit harmonogram přechodu ze současného stavu. Schválený návrh vznikl v expertní komisi, kterou tvořili zástupci ministerstev zdravotnictví, financí, obrany, vnitra, úřadu vlády a Asociace krajů ČR, která ale s materiálem nesouhlasí.

Stejně jako hejtmani se na návrh podle dřívějších vyjádření dívá i většina politických stran. Například podle ODS a Pirátů je vhodnější současný systém, kdy vedle základen spravovaných policií a armádou službu zajišťují tři soukromé firmy. Podle hnutí STAN by zase službu měla kompletně zajišťovat armáda. Letecká záchranná služba jako státní podnik má podporu ANO, KSČM a Zelených. 

Ty létají ze šesti základen, v Plzeňském a Jihočeském kraji službu zajišťuje armáda, v Praze a Brně potom policie. Návrh předložený vládě počítá s tím, že by armáda zajišťovala nadále jen základnu v Plzni a policie v Praze, zbylých osm by spadalo pod státní podnik.

Pokud by vláda kývla na druhou variantu, Řízení letového provozu by mohlo začít pracovat na získání všech potřebných oprávnění, zahájit výběrové řízení pro nákup nových vrtulníků a materiálu i zajištění potřebného personálu. Jenže by se ještě musely změnit zákony.

Letečtí záchranáři většinou zasahují u nejvážnějších případů: například u vážných dopravních nehod, zástav srdce, popálenin nebo úrazů v nepřístupném horském terénu. Menší část práce pak tvoří převozy pacientů mezi nemocnicemi.