Počet mediků narostl, pořád to ale není dost

Počet mediků na lékařských fakultách od začátku tisíciletí stoupl o zhruba 80 procent, ale vzhledem ke stárnutí stávajících lékařů v Česku se ministerstvo zdravotnictví obává jejich nedostatku v budoucnu. Chystá se proto navyšovat kapacity univerzit až o čtvrtinu a více motivovat budoucí doktory, aby po absolutoriu neodcházeli do zahraničí. Motivovat je má mimo jiné soutěž Medik roku.

Video Události
video

Události ČT: Lékaři stárnou, mediků je málo

„Devatenáct pětičlenných týmů se utkalo ve třinácti lékařských disciplínách, jako je například simulace porodu, resuscitace novorozence, zašití chirurgické rány, laparoskopická operativa, stanovení správné diagnózy a další,“ zhodnotil průběh soutěže člen představenstva Jihočeských nemocnic a hlavní organizátor akce Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Titul Medik roku 2017 a prvenství v soutěži putuje za týmem, který vedl Jiří Kotek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Soutěž, kterou pořádala táborská nemocnice, má zvýšit zájem studentů medicíny o obor.

Lékaři stárnou, mediků je málo, obává se ministerstvo

V roce 2016 studovalo lékařské fakulty 21,2 tisíce lidí, z toho přes 5 tisíc na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přitom v roce 2001 se počet mediků pohyboval pod 12,5 tisíce. Za 16 let tedy narostlo číslo zájemců o lékařskou profesi o zhruba 9 tisíc.

Vývoj počtu mediků od roku 2011
Zdroj: ČT24

Ministerstvo vidí potíž v tom, že v posledních letech přibývají jen pomalu. „Nejkrizovější období přichází v roce 2025 až 2030, kdy budeme mít s ohledem na stárnoucí populaci více starších lidí a méně těch, kdo o ně bude pečovat,“ odhaduje náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová .

Poptávka bude především po praktických lékařích a geriatrech. Resort zdravotnictví v současnosti jedná se školstvím o navýšení kapacit na fakultách. Nejoptimističtější varianta počítá s navýšením studentů medicíny až o 25 procent.

Některé kraje motivují penězi. Studenti přesto plánují práci v cizině 

Na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců upozornila například krajská koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji, hejtmanství mimo jiné připravilo stipendia pro mediky, kteří získají 120 tisíc korun za závazek, že budou po škole pracovat několik let v regionu.

Únorový průzkum mezi studenty medicíny ukázal, že více než čtvrtina dotázaných plánuje po skončení studia pracovat v zahraničí. Častěji chtějí odejít muži. Mezi důvody k odchodu do zahraničí, které studenti zmiňují, jsou mimo jiné lepší platové podmínky, získání zkušeností a možnost studia cizího jazyka. Do průzkumu se zapojilo 1207 studentů osmi lékařských fakult v Česku. Nejčastěji plánovali respondenti svou profesní budoucnost v některé z německy mluvících zemí – Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.