Ústavní soud: Majitelé aut mohou chtít náhradu rozdílu v ceně před nehodou a po opravě

Automobilisté se mohou domáhat od pojišťoven náhrady rozdílu mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě. Cena auta před havárií a po opravě bývá při dalším prodeji výrazně nižší, a to i tehdy, když nehoda nemá žádné následky z hlediska funkčnosti a vzhledu auta. Justice má podle dnešního nálezu Ústavního soudu respektovat ekonomickou realitu.

Oprava auta v autoservisu
Zdroj: ČTK Autor: Candy Box

Ústavní soud konkrétně vyhověl stížnosti společnosti Terma, která od viníků nehody a od pojišťovny požadovala asi 100 000 korun jako náhradu poklesu tržní ceny auta po havárii. Soud nižšího stupně však firmě přiřkl jen náhradu nákladů vynaložených na opravu, navíc ještě sníženou kvůli amortizaci náhradních dílů.

Podle právního zástupce firmy je škodou i snížení hodnoty vozu. „Máme dvě identická auta. Jedno opravené po dopravní nehodě, druhé nepoškozené. Myslíte, že bude mít stejnou hodnotu jako to nabourané?“ řekl právní zástupce poškozené firmy Martin Soppe.

Automechanik: Technický stav auta po opravě nebude nikdy stejný jako u nového 

Potvrzuje to i majitel autoservisu Pavel Kubovic. A přirovnal auto po opravě k člověku s trvalými následky po úrazu. „Technický stav vozidla nemůže po opravě dosáhnout stejných parametrů. Mechanik nikdy nedokáže přesně stanovit, co by se mělo vyměnit, aby se odstranily všechny následky nehody,“ řekl Pavel Kubovic. Cena podle něj může klesnout o 5 až 50 procent, záleží na stáří vozidla.

Ústavní soudci dali firmě za pravdu. Zdůraznili princip úplného odškodnění. Pokud v důsledku protiprávního jednání dojde k poškození věci, je třeba hodnotu obnovit anebo v penězích nahradit ve všech podstatných ohledech.

„Po nálezu Ústavního soudu by mělo platit, že pokud bude skutečně v konkrétním řízení prokázáno, že ta tržní cena vozidla před opravou a po provedené opravě je nižší, měla by být i tato škoda, tento rozdíl uhrazen,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Ústavní soud podle Šimíčka navázal na svou dřívější judikaturu, týkající se havarovaných vozidel. V minulosti se vyjadřoval například v otázce amortizace náhradních dílů.

Případ musí znovu řešit Krajský soud v Hradci Králové. Ten původně dospěl k závěru, že pokud se majitel auta rozhodne pro opravu, má právo žádat jen o náhradu nákladů, bez zohlednění poklesu tržní ceny vozidla.

Nález Ústavního soudu 491.70 KB

 „Nestačí, pokud je obnovena hodnota funkční nebo technická, tím by totiž a priori byla omezována možnost vlastníka nakládat s věcí právem chráněným a ekonomicky racionálním způsobem ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako před poškozením věci,“ stojí v nálezu.

Justice musí chránit poškozené i viníky

Justice má vždy zohlednit všechny konkrétní okolnosti a v případě potřeby chránit i viníka škody před neúměrně vysokou náhradou. „Případné excesy v jednání poškozeného, například příliš drahá či neefektivní oprava, ale mohou být v řízeních o náhradu škody korigovány. Je ostatně úkolem obecných soudů nalézt v řízení spravedlivou rovnováhu mezi právem chráněnými zájmy všech účastníků řízení,“ rozhodl Ústavní soud.