Senát zkusí zrušit povinnou maturitu z matematiky. Nedělejte to, žádá Hospodářská komora

Hospodářská komora vyzvala senátory, aby nezasahovali do školského zákona tak, že by z něj vypadla povinná maturitní zkouška z matematiky. Školský výbor horní parlamentní komory doporučil, aby se senátoři pokusili zachovat současný stav, kdy si studenti mohou volit mezi matematikou a cizím jazykem.

V boj proti povinné maturitě z matematiky se proměnil původní pokus senátora Jiřího Růžičky (za TOP 09 a STAN), který je současně ředitelem pražského Gymnázia Jana Keplera, o sjednocení termínu jejího zavedení. Vláda v únoru schválila postupný náběh povinné zkoušky z matematiky, která by na gymnáziích a lyceích začala o rok dříve než na středních odborných školách. Na Růžičkův návrh však reagoval školský výbor Senátu doporučením, aby horní komora změnila zákon tak, že by zachovala současný stav.

Pro povinnou maturitu z matematiky se ale následně vyslovila Hospodářská komora. Ta vyzvala senátory, aby pozměňovací návrh odmítli, a tak povinnou zkoušku v zákoně zachovali. Maturita z matematiky podle viceprezidenta komory Zdeňka Sommera zvýší úroveň matematické gramotnosti, a to zejména v technických oborech.

„Jsme přesvědčeni, že podoba maturitních zkoušek z matematiky, kterou schválila vláda, je vhodnějším i flexibilnějším nástrojem než navrhované znění pozměňovacího návrhu,“ uvedl Zdeněk Sommer.

Senátní přílepek ministryně odmítá

Novela školského zákona, o které budou senátoři hlasovat, se původně maturit vůbec netýkala. Zákon, podle kterého by měly být povinné zkoušky z českého jazyka, matematiky a také cizího jazyka, schválil Senát již loni na jaře. Jeho složení se ale v podzimních volbách změnilo a senátoři nyní reagovali na vládní rozhodnutí o postupném zavedení nové podoby zkoušek. Protože k tomu využili novelu, která má reformovat financování obecních a krajských škol, hovořila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) o přílepku. „Pokus
nabourávat změny financování škol v Senátu přílepkem, a ohrožovat tak jejich start, je šokující,“ řekla již dříve.

Matematika bývá předmětem, ze kterého propadá nejvíce maturantů. O zavedení povinné maturity z ní měli zájem také zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy. Bývalý ministr Marcel Chládek (ČSSD) ji chtěl spustit už v roce 2019, ale současná ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) to odložila. Na gymnáziích a lyceích bude od školního roku 2020/2021 a na odborných školách od roku 2021/2022.

Změny projedná Senát, sněmovna, možná i Ústavní soud 

Pokud by Senát pozměňovací návrh schválil, vrátila by se novela do Poslanecké sněmovny. Ta potom může předlohu prosadit proti vůli senátorů v původním znění, nebo pozměňovací návrhy Senátu přijmout. Eventuelně může zákon jako celek odmítnout.

V případě, že by senátní návrhy neprošly, chtějí se ředitelé gymnázií obrátit na Ústavní soud. Jiří Růžička upozornil v Hyde Parku ČT24, že postupné zavádění zkoušky narušuje princip rovného přístupu ke vzdělání.

„V roce, kdy bude maturita (z matematiky) pro gymnázia povinná, tak studenti na gymnáziích a lyceích budou maturovat ze tří povinných předmětů v povinné části a ještě ze tří v profilové části, zatímco ostatní budou maturovat jenom ze dvou předmětů. To si myslíme, že není rovný přístup k dalšímu vzdělávání na vysoké škole,“ vysvětlil.