Zápisy do škol budou letos později, s žádostí o odklad by ale rodiče neměli čekat

Zápisy do základních škol se neblíží. V minulých letech sice touto dobou již probíhaly, jenomže od roku 2017 se děti budou do prvních tříd namísto přelomu ledna a února zapisovat až v dubnu. Posun má podle představ ředitelů základní škol pomoci snížit počet odkladů. Podle dětského psychologa Václava Mertina ale může spíše přispět i ke komplikacím, rozhodování o odkladech se může protáhnout až do začátku prázdnin.

Video Studio 6
video

Studio 6: Pokud rodiče chtějí pro své děti odklad, měli by si zajistit termín v poradně

Rodiče, kteří pochybují o tom, že je jejich dítě dostatečně vyspělé na to, aby začalo chodit do školy, by si již nyní měli zajistit termín v psychologicko-pedagogické poradně. Zápisy se posunuly na duben, ale ředitelé by chtěli, aby toho rodiče využili a k zápisům již přicházeli s potřebnými posudky.

Jak zdůraznila prezidentka asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová, povinné to není. „Zákon striktně neříká, že už v dubnu musí všichni přinést odborná doporučení, která vyžadují dle zákona školy. Je ale pochopitelně lepší, když v průběhu dubna, když budou žádat o odklad, budou mít toto vyřízeno,“ shrnula.

Dětský psycholog Václav Mertin však není přesvědčen o tom, že posun zápisů na duben cokoli změní. Ti rodiče, kteří nechávali posudky na poslední chvíli, se podle něj nezachovají jinak, když budou zápisy později. Budou však mít na vše méně času. „Pro některé rodiče to teprve v lednu začalo. Probudili se a řekli si: Jé, on ještě neříká ř a r, tak musíme vyrazit k logopedovi. Měli ještě půl roku. Teď budou mít o tři měsíce méně,“ upozornil.

K žádosti o odklad je nutné doložit posudek z psychologicko-pedagogické poradny a také posudek od lékaře. „Tyto dva posudky jsou potřeba,“ ujistil dětský psycholog. Kdo se přihlásí do poradny na poslední chvíli, k zápisu potřebný posudek téměř jistě nepřinese. Čekací doby jsou i v řádu měsíců.

Hana Stýblová ujistila, že pokud se rodiče termínu pohovoru v psychologicko-pedagogické poradně před zápisem nedočkají, budou ředitelé postupovat stejně jako v minulých letech, kdy ještě byly zápisy v zimě. „Je důležité, aby do konce dubna požádali o odklad a pak to budeme jako ředitelé řešit podle správního řádu. Řízení se přeruší a budeme jednat jako v letech minulých,“ shrnula.

Odmítla přitom, že by vážně hrozilo, že ještě na konci školního roku nebudou ředitelé vědět, s kolika novými žáky budou moci počítat 1. září a kolik bude třeba otevřít prvních tříd. „Nepočítejme, že to bude velké množství dětí, které zapomenou, že mají žádat o odklad. Myslím si, že to zvládneme,“ ujistila.

Letos se zápis týká dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí, které měly loni odklad školní docházky. K povinnému základnímu vzdělávání je musejí přihlásit rodiče. Ze zákona není nezbytné, aby se k zápisu dostavili s dítětem. Jeho účast se ale doporučuje a více než čtyři pětiny škol ji loni požadovaly.

Přijímají se přednostně děti, pro které je škola spádová. Další zájemce mohou školy seřadit podle předem vypsaných kritérií. Nejčastěji zohledňují vzdělávání staršího sourozence v téže škole.