Senát zamítl návrh změn ve vzdělávání lékařů. Předloha se vrací do sněmovny

Senát ve středu zamítl změny v dalším vzdělávání lékařů po promoci na lékařské fakultě. Novela o získávání způsobilosti si podle vlády kladla za cíl vzdělávací systém stabilizovat a zkvalitnit. Vyvolala však debaty zejména kvůli vyřazení praktického lékařství pro děti a dorost ze základních specializačních oborů. Předloha se tak z horní komory vrací k opětovnému posouzení do sněmovny.

Senátoři většinou hlasů novelu zamítli navzdory stanovisku ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který byl připraven podpořit i některé pozměňovací návrhy. O nich už ale horní komora nehlasovala. „Jsem toho názoru, že i po změnách v Poslanecké sněmovně obsahuje návrh řadu potřebných změn v oblasti vzdělávání,“ obhajoval novelu ministr Ludvík.

Senát nakonec podpořil návrh, který už dříve přijal ústavně-právní výbor a k němuž se připojili i někteří senátoři. Podle zpravodaje výboru Radka Sušila (ČSSD) předloha rozhodně nepřispívá ke zjednodušení a zpřehlednění vzdělávacího systému. Jejím přijetím by se podle něho jen zakonzervoval a prohloubil neutěšený stav zdravotnictví.

Debata se stejně jako ve Sněmovně vedla o vypuštění samostatného vzdělávacího oboru dětských praktiků, který se má novelou spojit s pediatrií. „Nevidím důvod rušit něco, co funguje,“ uvedla Alena Šromová (KDU-ČSL). Peter Koliba (za ANO) podobně jako Ludvík poukazoval na to, že zákon profesi neruší. Novinka by měla zajistit prostupnost obou oborů.

Původní vládní návrh předpokládal snížení základních specializačních oborů ze 46 na 33. Sněmovna ale schválila za souhlasu někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) celkový pozměňovací návrh, který čítá 43 oborů.

Novelou by měl vzrůst počet základních kmenů, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů, a to ze 17 na 19. Vláda původně navrhovala 18 kmenů, poslanci přidali vedle kmene onkologického i kmen maxilofaciálně chirurgický.

Délka vzdělávání v základním kmeni by se měla podle poslaneckých úprav prodloužit ze dvou let na dva a půl roku. Umožnilo by se ale souběžné studium ve dvou příbuzných specializačních oborech, tedy takových, které náležejí ke stejnému kmeni.

Současnou podobu zákona uvádějí lékaři jako jeden z důvodů pro odchod do zahraničí. Sušil je přesvědčen o tom, že novela by po celkové sněmovní úpravě postavení mladých lékařů spíše ještě zhoršila.