„Prioritní stavby“ na stanovisko MŽP stále čekají, tři z nich se dočkají až v lednu

Do konce roku nebudou mít stanoviska o vlivu na životní prostředí všechny stavby ze seznamu, který jako prioritní v létě podpořila vláda. První čtyři stanoviska sice budou podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) hotová dokonce ještě během listopadu a další dvě v prosinci. Zbylými třemi se ale ministerstvo dosud nezačalo zabývat.

Když vláda koncem srpna schválila, které dopravní stavby se obejdnou bez nového plnohodnotného EIA, prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec, že jeho úřad vydá potřebná stanoviska do dvou měsíců od chvíle, kdy dostane podklady. Nyní, více než po dvou měsících od schválení seznamu, jsou podle Richarda Brabce blízko dokončení první čtyři stanoviska. Další dvě by mělo ministerstvo vydat během prosince. Pro které stavby platí který termín, však ministr neupřesnil.

Zbylými třemi stavbami se Brabcův úřad zatím nezabývá, ministr předpokládá, že by příslušná stanoviska mohl vydat v lednu. Zdůraznil, že navzdory tomu, že vydávání stanovisek nakonec zabere bez měsíce půl roku, MŽP se jimi intenzivně zabývá. „Chci všechny ujistit, že není tady na ministerstvu životního prostředí momentálně sledovanější oblast než posuzování těchto staveb,“ uvedl. Dodal, že se úředníci snaží vyvarovat chyb. „Je jasné, že Evropská komise a některé české subjekty toto budou sledovat,“ řekl Richard Brabec.

Aby mohlo ministerstvo vydat stanoviska nahrazující plnohodnotný proces EIA, musí nejprve od investorů získat některé nové podklady. Podle ředitele ministerského odboru EIA Evžena Doležala jde například o rozptylové a hlukové studie. „Jsou značně zastaralé a neumožňují plně říct, jaký vliv staveb v tuto chvíli je,“ upozornil.

Problémy s platností posudku o vlivu na životní prostředí má přes sto připravovaných dopravních staveb. Původní posouzení proběhlo podle zákona z počátku 90. let a Evropská komise vzkázala vládě, že takové posudky považuje za neplatné. V seznamu staveb, u kterých stačí závazný posudek ministerstva životního prostředí jsou stavby, které by se měly bezprostředně začít stavět. Chybějí naopak ty, jejichž faktické zahájení na dosah není včetně jihovýchodní části Pražského okruhu.

Novela zákona posuzování zjednoduší

Pro posuzování vlivu na životní prostředí připravuje ministerstvo životního prostředí také novelu zákona. Již je hotová a prošla připomínkováním, Richard Brabec by proto chtěl, aby ji vláda posoudila do konce roku. Jejím hlavním účelem je zavedení evropské směrnice do českého práva. 

Ministr slibuje, že novela zvýší právní jistotu pro investory, sníží byrokracii a zjednoduší celý systém. V zákoně bude i konkrétní výčet všech 13 řízení, které investora čekají. „Aby věděl, do čeho jde,“ podotkl Richard Brabec. Podle Evžena Doležala by stanoviska EIA měla být platná sedm let od svého vydání. Ministerstvo původně pracovalo pouze s pětiletou lhůtou, ale z meziresortního připomínkového řízení vzešel požadavek na její prodloužení.

Novela také omezuje počet záměrů, které budou EIA podléhat. Některé se přesunou z první kategorie povinného procesu EIA do druhé, kde postačí zjišťovací řízení. Jde třeba o výrobu chemických látek, zalesňování či výrobu cementu. Ročně se v ČR posuzovalo zhruba 2000 tzv. podlimitních záměrů, z toho pouze 40 poslaly úřady do zjišťovacího řízení. Po novele se podlimitní záměry budou posuzovat jen ve zvláště chráněných územích.