Na ministerstvu je zas dusněji. Spadla na něj další žaloba kvůli ovzduší

Sérii žalob na ministerstvo životního prostředí kvůli znečištěnému ovzduší rozšířil pražský spolek Koalice Vlasta. Žalobu si ministerstvo vysloužilo už třeba v Ostravě a v Brně. Podle pražského uskupení je program ministerstva na zlepšování kvality ovzduší neefektivní. Ministerstvo ale trvá na svém, že programy zákonné požadavky naprosto naplňují.

Ilustrační snímek
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Úroveň znečištění pražského ovzduší dlouhodobě překračuje zákonné i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach, oxidy dusíku a rakovinotvorný benzo(a)pyren.

„Takzvané Programy zlepšování kvality ovzduší nevedou ke svému základnímu cíli – ten je, že v co nejkratším možném čase bude v oblastech, kde je zhoršená kvalita ovzduší, dosaženo zákonných limitů a občané budou moct dýchat čistý vzduch,“ uvedla právnička Kristína Šabová.

Video Události v regionech (Praha)
video

Na ministerstvo spadla další žaloba kvůli ovzduší

Tyto programy podle ní dostatečně nevymezují konkrétní opatření pro dané oblasti, ani jasné časové plány, dokdy se mají opatření uskutečnit. Podle advokátní kanceláře Frank Bold je ministerstvem slibované splnění imisních limitů v roce 2020 nereálné.

Žalob na ministerstvo pomalu přibývá

Programem zlepšování kvality ovzduší si ministerstvo v minulých měsících vysloužilo žalobu spolků lidí na Ostravsku, Ústecku (zóna severozápad) a v Brně. Domáhají se toho, aby soud programy zrušil a ministerstvo přijalo nové a lepší. Soud má na rozhodnutí 90 dní, stihnout by to tedy měl do konce roku.

Richard Brabec

Richard Brabec

ministr životního prostředí (ANO)

„Programy jsou dostatečně konkrétní a ambiciózní. Upřímně řečeno: některé věci, které ekologové namítají, jsou už za hranicí toho, co je vůbec realizovatelné.“

Richard Brabec

ministr životního prostředí (ANO)

Podstata stížností na ministerský program obvykle tkví v tom, že jej žalující strany považují za příliš obecný a neefektivní. Žalobou se snaží o jeho zrušení a vytvoření nového účinného a konkrétnějšího plánu. Ministerstvo za svými programy stojí, vytvářely je dvě skupiny odborníků.

Resort v minulosti žádal Evropskou komisi o časově omezené výjimky pro dosažení limitů znečištění prachem a oxidem dusičitým v Praze. Komise ale výjimky odmítla udělit. Praha nebyla schopna dosáhnout splnění limitů ani v termínech, které navrhlo samo ministerstvo. Na konci září má ČR opět v Bruselu předložit zprávu o plnění či neplnění limitů.