Homolka uspěla s odvoláním proti třímiliardové pokutě. Nově nemusí platit nic

Nemocnice Na Homolce nemusí platit třímiliardovou pokutu, kterou jí loni vyměřil finanční úřad Prahy kvůli porušení rozpočtové kázně. Zařízení totiž uspělo s odvoláním a nově nemusí platit nic. Původně dostala nemocnice sankci za to, že obcházela zákon o veřejných zakázkách tím, že si pořizovala veškerý zdravotnický materiál přes svoji dceřinou společnost Holte Medical. Vedení nemocnice ale označovalo pokutu za likvidační. 

Nemocnice Na Homolce
Zdroj: ČTK Autor: Janovský Alexandr

„Po odvolacím řízení, ve kterém Odvolací finanční ředitelství ještě shromažďovalo další podklady, došlo ke zrušení platebního výměru a řízení ve věci bylo zastaveno,“ řekl mluvčí Odvolacího finančního ředitelství v Brně Jan Odvářka Českému rozhlasu – Radiožurnálu. 

„Původní rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu jsme od samého počátku považovali za absurdní a měli jsme v této věci i podporu ministerstva zdravotnictví, takže jsme pevně věřili, že naše argumenty odvolací úřad přesvědčí,“ uvedl ředitel Homolky Ivan Oliva, který nemocnici vede od října 2014. Pochybení se přitom týkalo let 2011 až 2013, kdy nemocnici vedl také Vladimír Dbalý – ten čelí obžalobě kvůli zmanipulovaným nákupům nemocnice.

Podle Olivy nevzal finanční úřad v potaz argument nemocnice, že zákon neporušila, protože se tehdy na ni vztahovala tzv. in-house výjimka podle paragrafu 18 zákona o veřejných zakázkách. „Tato výjimka povoluje nákupy od jednoho dodavatele v případě, že in-house dodavatel, v tomto případě Holte Medical, a. s., vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch zadavatele, tedy Nemocnice Na Homolce, a zároveň zadavatel má v tomto in-house dodavateli výlučná majetková práva,“ vysvětlil ředitel.

Podle dříve zveřejněného auditu utratila Homolka nehospodárně 3,4 miliardy korun. Přes společnost Holte Medical pořídila materiál a léky za 3,35 miliardy korun, přičemž marže dceřiné firmy přesáhla 295 milionů korun.

Nové vedení nemocnice však už dříve rozhodlo o zrušení dceřiných společností a tento postup schválila i vláda. Počátkem srpna vstoupila do likvidace dceřiná společnost Holte, s. r. o., a zmiňovaná společnost Holte Medical, a. s., vstoupí do likvidace do konce letošního roku.