Ne v pohrdání a zlobě. V lásce a přátelství jsou kořeny humanity, vzkázal Duka z Velehradu

K pravdě, milosrdenství a pokoře vyzval poutníky kardinál Dominik Duka během svého kázání při poutní mši na Velehradě. Vyzdvihl i významné historické okolnosti související s cyrilometodějskými slavnostmi a také historický a církevní význam tohoto poutního místa. Velehrad označil jako místo, kde se od počátku setkává moc se silou pokorného ducha.

Kardinál Dominik Duka slouží mši svatou na Velehradě
Zdroj: ČTK Autor: Josef Omelka

Národní pouť byla součástí vrcholících letošních oslav příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na mši dorazily tisíce poutníků, nádvoří baziliky bylo zcela zaplněno.

Kardinál Duka poutníkům připomněl důležitost místa, kde se nacházejí. „Zde na Velehradě se v minulém století několikrát rozhodovalo o našem bytí a nebytí. Zde jsme se naučili, co znamená pravda, co znamená falešná propaganda, či lákavé sliby. Zde jsme se naučili komu věřit a koho odmítnout,“ uvedl ve svém kázání, které v přímém přenosu vysílala Česká televize.

Video Bohoslužba z Velehradu 2016
video

Bohoslužba z Velehradu 2016

Kardinál vyzdvihl také význam samotné pravdy, kterou člověk nevlastní, ale hledá, a která je mu na konci darována. „Odmítáme však hlasatele, kteří mají každý svou pravdu, kteří hlásají, že pravda vlastně neexistuje a v okamžiku, kdy vy se ozvete, tak jsou to jen oni, kdo má pravdu a začnou vás častovat nadávkami a všemi způsoby se pokouší vás umlčet,“ pronesl kardinál.

Křest, který se stal podstatou státnosti

Ve svém kázání připomněl významné historické milníky spjaté s křesťanstvím a osobnostmi slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poukázal v této souvislosti na důležitou roli křtu Bořivoje a svaté Ludmily na Velké Moravě. „Právě tento křest se stává podstatou státnosti, která přešla po zániku Velké Moravy do Prahy,“ připomněl kardinál.

Poukázal přitom na to, že slovo křest vychází z latinského crux – kříž, na kterém se setkává Bůh s člověkem, naše lidství skrze Ježíše Krista, který sestoupil z nebe a vystupuje vzhůru k nebi.

Video Události
video

Události: Dny lidí dobré vůle na Velehradu

„Horizontální směr zleva doprava nás učí pravé lásce a přátelství k druhému člověku. To nás naučil Ježíš Kristus, který dává svůj život za nás za všechny. To jsou principy, na kterých stojí naše civilizace, naše lidská důstojnost a rovnost. Ne závist a nenávist, pohrdání a nadřazenost. Naopak zde jsou kořeny naší humanity a demokracie,“ uzavřel Duka.